dl

فایل رایگان مزاياي تغذيه اي و خواص سلامت بخشي نوشيدني هاي گياهي پروبيوتيک

داد صفحات : 4 چکیده مقاله: نوشیدنی های تخمیر شده لبنی محصولات سنتی هستند که به عنوان بستری برای پروبیوتیک ها در رژیم غذاییعمل می کنند . با این حال، عدم تحمل لاکتوز، چربی بالا و کلسترول، آلرژی شیر و نیز روند رو به رشد گیاهخواری،تحقیقات در زمینه محصولات پروبیوتیک غیر لبنی را ترویج کرده است . ازآنجاکه میوه ها و سبزی ها حاوی موادسودمندی مانند موادمعدنی، آنتی اکسیدان ها، فیبرهای رژیمی و ویتامین ها بوده و عاری از مواد حساسیت زای موجوددر شیر (لاکتوز و کازئین ها) که مصرف آن را در برخی از بخش های جمعیت محدود می کند هستند، می توانند

فایل رایگان ارايه مدل پيشنهادي سنجش طبقه اجتماعي در ايران(مورد مطالعه: سرپرستان خانوار شهر اصفهان)

ت : 34در دهه های اخیر برخی جامعه شناسان؛ مانند پیربوردیو سعی کرده اند ارتباط انواع سرمایه را با طبقه اجتماعی مورد توجه قرار دهند. مطالعات انجام گرفته در ایران نیز نشان می دهند که هیچ کدام از این پژوهش های در سنجش طبقه اجتماعی طبقه - منزلت ترکیب انواع سرمایه ها را در نظر نگرفته اند. برخی از این پژوهش ها نیز با اهداف پژوهشی دیگر صورت گرفته و صرفا به ارتباط انواع سرمایه ها با یک دیگر و یا با طبقه اجتماعی پرداخته اند. بر این اساس نوشتار حاضر با هدف طرح ارایه یک مدل جدید سنجش مفهوم طبقه اجتماعی طبقه - منزلت را با ترکیب سه نوع سرمایه