dl

فایل رایگان گزارش کارآموزی رشته نساجی - گزارش کارآموزی سازمان فنی و حرفه ای

.. 11- تاریخچه سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای 22- مشخصات كلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای 43- مقدمات بافندگی ...................... 104- چله پیچی ............................ 165- نخ کشی............................... 246- بافندگی.............................. 317- مکانیزم تشکیل دهنده و پودگذاری ...... 398- دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژكتایل 52 الف 9- مکانیزم کنترل و مراقبت .............. 54 فایل رایگان گزارش کارآموزی رشته نساجی - گزارش کارآموزی سازمان فنی و حرفه ایفهرست اشكالعنوان صفحهشكل 1-1 درجه مهارت كارآموزان................... 3شكل 2-1 موقعیت مكانی سازمان فنی و حرفه ای...... 4شكل 2-2 محل قرارگیری ماشین آلات درسالن نساجی.... 6شكل 3-1 بوبین پیچی............................. 13شكل 4

فایل رایگان سينتيک آزاد شدن روي و مس در خاک آهکي تيمار شده با کود دامي و ورمي کمپوست

ت : 17مصرف کودهای آلی مانند ورمی کمپوست یکی از راه های افزودن عناصر به خاک های کشاورزی با ماده آلی کم است. با این وجود، مصرف این کود می تواند بر ویژگی های آزاد شدن عناصر کم نیاز موثر باشد. در این تحقیق سرعت آزاد شدن روی و مس در یک خاک آهکی تیمار شده با سطوح 0، 0/5 ، و 1 درصد (وزنی- وزنی) کود گاوی و ورمی کمپوست در قالب طرح کاملا تصادفی مقایسه شد. نمونه های خاک بهروش عصاره گیری متوالی و با استفاده از DTPA-TEA در دمای 25±1 25 درجه سانتی گراد به مدت 1 تا 504 ساعت عصاره گیری شدند. نتایج نشان داد که مقدار روی آزاد شده در خاک های تیمار شده با کود گاوی و