فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر | dl | 6074302

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر

فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر

بخشی از متن فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

صنعت مس یکی از بزرگترین صنایع ایران میباشد. در فرایند استخراج مس توسط حلال, محلول آبی حاوی یون های مس((PLS و فاز آلی((Organic که ترکیبی از استخراج کننده و رقیق کننده است با یکدیگر مخلوط میشوند . یونهای مس جذب استخراج کننده میشوند و به فاز آلی منتقل میگردند. این فاز فرار بوده و هوای واحد استخراج به این ماده آلوده میشود. فضای واحد استخراج با حلال این صنعت حاوی برخی از ترکیبات آلی فرار میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تصفیه هوای آلوده به این ترکیبات با روش بیوفیلتراسیون بود. بدین منظور از یک ستون PVC به ارتفاع 50 سانتیمتر و قطر 5 سانتیمتر استفاده شد. درون این ستون با ماده پرلیت پر شد و با نمونهای از لجن فعال تلقیح شد. از یک محیط کشت معدنی برای مرطوب سازی پرلیت استفاده شد. هوای آلوده به حلال مورد استفاده در واحد استخراج مس به صورت سنتزی تهیه شده و به بیوفیلتر وارد شد, و عملکرد بیوفیلتر حاصل در چند دبی مختلف هوای ورودی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی عملکرد بیوفیلتر در فواصل زمانی معین نمونه هایی از ورودی و خروجی بیوفیلتر گرفته و غلظت مواد آلی در آن اندازه-گیری شد. در دبیهای 0/1, 0/3 و 0/5 L min-1 و غلظت 1/2 mg m-3 بیوفیلتر قادر به حذف بیش از 80 درصد از مواد آلی ورودی بود

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر👇

فایل رایگان تعيين ضريب انتقال جرم در فرايند جذب CO2 توسط حلال MDEA فعال شده با PZ | WORD فایل رایگان تعيين کسر فنولي و فعاليت آنتي اکسيداني آن در ميوه رسيده درخت گردو رقم پکان خوزستان | WORD فایل رایگان تعيين مقدار هيدروکربن ها در برشهاي نفتي حاصل از نفت خام درپالايشگاه اصفهان | WORD فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان توسعه ميکرواستخراج مايع؛مايع پخشي براساس اثر بيرون راني نمک بدون نياز به سانتريفيوژ براي گونه شناسي سلنيم در محيط آبي | WORD فایل رایگان توليد بيوديزل گريد 1 و 2 با بهينهسازي پارامترهاي فرآيند ترانس استريفکاسيون و آزمايش احتراق آن | WORD فایل رایگان توليد پلي هيدروکسي آلکانوات (PHA) توسط کشت مخلوط با غني سازي کوتاه مدت و بررسي تاثير نسبت خوارک به ميکروارگانيسم (F/M) در تجمع بيوپليمر | WORD فایل رایگان توليد زيستي نانوذرات سوپر پارامغناطيس توسط باکتريهاي تجزيه کننده اوره | WORD فایل رایگان توليد و بررسي خواص بيوديزل حاصل از روغن پسماند در حضورکاتاليست مغناطيسي KOH/BaFe2O4 وتاثير آن بر شاخصهاي عملکرد و آلايندگي موتور | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد | WORD فایل رایگان تفکيک گونه هاي مهاجم علف هرز آبزي مريافيلوم (Myriophyllum spp.) از خويشاوندان بومي آن با استفاده از بارکدگذاري DNA | WORD فایل رایگان درمان خودارضایی | WORD فایل رایگان پروژه رشته برق - کنترل دور موتورهای dc با avr | WORD فایل رایگان مقايسه کارايي پليمرهاي سوپرجاذب آکواسورب و اکسپتا در بهبود خصوصيات فيزيکي،شيميايي و بيولوژيکي خاک و عملکردگوجه فرنگي در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان گزارش کارآموزی در آزمایشگاه مادر تخصصی مکانیک خاک | WORD فایل رایگان پاورپوینت اهداف، سؤال، فرضیه | WORD فایل رایگان پاورپوینت اصول مراقبتهای مدیریت شده (استاندارد سازی درمان | WORD فایل رایگان پاورپوینت سیاهک پنهان گندم | WORD فایل رایگان پاورپوینت روشهای دارویی و غیردارویی كاهش درد زایمان | WORD فایل رایگان پاورپوینت ارگونومی سازه ها دربزرگراه ها | WORD فایل رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد | WORD فایل رایگان آموزش مبتني برتاب آوري درکاهش اضطراب دانش آموزان دخترمقطع متوسطه منقطه 19شهرتهران | WORD فایل رایگان ساخت غشاهاي نانوکامپوزيت CS/PS/MMT و استفاده از آنها درجداسازي فنل و کلروفنل هااز آب با استفاده از فرآيند تراوش | WORD فایل رایگان مدل سازي اثر هندسه فصل مشترک مبرد و بلوک آغاز کننده بر تشکيل ريزساختار حين انجماد يک قطعه تک کريستال با روش بريجمن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتردانلود فایل رایگان تصفيه هواي آلوده واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه بوسيله بيوفيلتر فایلرایگانتصفيههوايآلودهواحداستخراجباحلالمجتمعمسسرچشمهبوسيلهبيوفيلتر