فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه | dl | 6074479

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه

فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

سوابق, گزارشات و مطالعات مربوط به پروژه های پیشین, نشان می دهند که یکی از اصلی ترین دلایل بروز اختلافات و عدم موفقیت در اجرای پروژه ها, عدم تناسب سیستم اجرایی و محدوده مسئولیت ها با ظرفیت ها و توان سازمانی طرفین می باشد؛ در واقع با عدم شناخت ظرفیتهای سازمانی و خصوصیات پروژه, ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد شده و پیمانکار با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش پا در این پروژه ها می گذارد. این عدم تناسب محدوده مسئولیت پذیری با ساختار قراردادی و یا عدم آگاهی از حیطه مسئولیت پذیری نتیجهای جز بروز اختلافات و کاهش احتمال در دستیابی به اهداف عملکردی مدنظر نخواهد داشت. هدف از این تحقیق, بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع قرارداد در راستای اجرای موفق پروژه های عمرانی در شهرداری ساوه است. در این تحقیق از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. برای رسیدن به اهداف این تحقیق از پرسش نامه و با استفاده از بررسی ادبیات تحقیق و نظر اساتید صاحب نظر به این هدف دست یافتیم. پرسشنامه مذکور در بین 150 نفر از کارکنان و مدیران شهرداری ساوه توزیع شده که در نهایت 120 پرسشنامه برگشت داده شدضمنا120 .0پرسشنامه نیز مخصوص پیمانکاران توزیع شد که تماما0 برگشت داده شد. روش های تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی, و تحلیل سلسه مراتبی فازی می باشد. با توجه به آنچه در خصوص اهمیت انتخاب نوع قرارداد در موفقیت اجرای پروژه بیان شد, در این تحقیق به بررسی متغیرهای مورد نظر کارفرما و پیمانکار در انتخاب نوع قرارداد پرداخته خواهد شد و پس از رتبه بندی آنها به روش فازی و مشخص شدن اولویت معیارهای مد نظر کارفرما و پیمانکار, عوامل موثر بر انتخاب نوع قرارداد مشخص خواهد شد. همچنین براساس خروجی آنها معیارهای مورد نظر پیمانکار و کارفرما در انتخاب نوع قرارداد رتبه بندی خواهد شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه👇

فایل رایگان بررسي فاکتورهاي موثر بر فرهنگ ارزيابي کارکنان در نظام آموزش عالي(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج) | WORD فایل رایگان بررسي مولفه روايت در قصه گويي و تاثير آن در شکل گيري و بازسازي طرحواره هاي کودکان بر اساس نظريه رشدشناختي پياژه | WORD فایل رایگان بررسي ميزان بهره مندي معلمان مقطع تحصيلي ابتدايي از مهارت هاي حرفه اي و عوامل موثر بر آن در آموزش و پرورش شهر مشکين شهر در سال تحصيلي 97-96 | WORD فایل رایگان بررسي ميزان توسعه يافتگي با بازدهي نظام آموزشي در ميان کشورهاي جهان | WORD فایل رایگان بررسي ميزان رضايت زناشويي بين مردان و زنان شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي نظام برنامه ريزي درسي مدارس بر اساس سواد اطلاعاتي | WORD فایل رایگان بررسي نقش ارزشيابي عملکرد بر کارايي کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزي | WORD فایل رایگان بررسي نقش پيش بيني کنندگي تجارب معنوي و بنيان هاي اخلاقي بر سرسختي روانشناختي آزادگان جنگ تحميلي | WORD فایل رایگان بررسي نقش مديريت در ارتقا مسئوليت اجتماعي رانندگان تاکسي سازمان تاکسيراني شهرساوه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت تاكید بر اجرای قراردادهای EPC | WORD فایل رایگان مقايسه روش معمول پمپ و جاذب و نمونه برداري غير فعال ميکرو استخراج فاز جامد EMPS جهت تعيين غلظت بنزن، تولوين و زايلن XTB هواي مناطق شهري | WORD فایل رایگان پاورپوینت عمرانی- آزمایش پمپاژ | WORD فایل رایگان بررسی اثر بخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی استان بوشهر | WORD فایل رایگان پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی الگوهای بازخور | WORD فایل رایگان پاورپوینت سازمان اطفاء حریق | WORD فایل رایگان پاورپوینت مدیریت بهبود کیفیت و تحلیل عملکرد بیمارستان بوسیله شاخص ها | WORD فایل رایگان پاورپوینت مدیریت استراتژیک | WORD فایل رایگان بررسي و مدلسازي رفتار تريبولوژيکي و مکانيزم هاي سايش آلياژ منيزيم ZK60 اکسترود شده با افزودن مقادير ثابت ايتريم و سريم | WORD فایل رایگان پاورپوینت تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه بذرکار خودکار پنوماتيک جهت تهيه سيني نشاء | WORD فایل رایگان رابطه بين فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين کارکنان ادارات مرکزي بانک ملي ايران(شهر تهران) | WORD فایل رایگان کارشناسی شبکه های عصبی مصنوعی | WORD فایل رایگان استراتژي هاي آموختني براي حسابداري مديريت در موقعيت هاي برنامه ناپذير | WORD فایل رایگان پاورپوینت پرخاشگری | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوهدانلود فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه فایلرایگانبررسيعواملموثربراجرايموفقپروژههايعمرانيدرشهرداريساوه