فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق | dl | 6256509

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق

فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت گزارش کارگروههای نظامهای انگیزشی کمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 12 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :


بسمه تعالی
گزارش کارگروههای نظامهای انگیزشی کمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق
کمیته مدیریت منابع انسانی شرکتهای تابعه
کارگروه نظامهای انگیزشی نیروی انسانی
برگزاری دو جلسه کارگروه و هفت جلسه کارگروههای فرعی
تشکیل جدول موضوعات قابل طرح در کارگروه بر اساس نظرات اعضا
تصمیم گیری در خصوص فعالیت بر روی 14 موضوع از 28 موضوع مطرح شده در جدول مذکور
اولویتبندی موضوعات قابل طرح به روش AHP
تشکیل 4 کارگروه فرعی و احاله 3 یا 4 موضوع به هر کارگروه
کمیته مدیریت منابع انسانی شرکتهای تابعه
کارگروه نظامهای انگیزشی نیروی انسانی- ادامه
بازنگری دستورالعمل خدمات رفاهی شرکتهای دولتی
تهیه دستورالعمل پاداش شرکتهای دولتی
تهیه دستورالعمل تشویق شرکتهای دولتی
تهیه دستورالعمل ملبوس استحقاقی شرکتهای دولتی.
ارائه پیشنهاداتی درخصوص بیمه دندانپزشکی تکمیلی.
کمیته مدیریت منابع انسانی شرکتهای تابعه
کارگروه نظامهای انگیزشی نیروی انسانی-ادامه
موضوعات حوزه فعالیت کارگروه به ترتیب اولویت:
بازنگری دستورالعمل خدمات رفاهی شرکتهای دولتی و تهیه نرم افزار آن
نظاممند نمودن پاداشها و تسهیلات پرداختی در شرکتهای دولتی
تشویق و تقدیر
بیمه دندانپزشکی تکمیلی
جمع آوری سوابق بیمه ای (بازنشستگی)کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی
ارزیابی عملکرد
عدم تسویه وام مشمولین قانون تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی


👇محصولات مشابه با فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق👇

فایل رایگان پاورپوینت گزارش عملکرد کتابخانه پزشکی | WORD فایل رایگان پاورپوینت گزارش فعالیت های مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج | WORD فایل رایگان پاورپوینت گزارش نشست تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو | WORD فایل رایگان پاورپوینت گزارش نشست تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو | WORD فایل رایگان پاورپوینت گزارش نشست تغییر آب و هوا | WORD فایل رایگان پاورپوینت گسترش و همگانی کردن استفاده از فن آوری اطلاعات | WORD فایل رایگان پاورپوینت گشتالت درمانی | WORD فایل رایگان پاورپوینت گیاهان دارویی 2 | WORD فایل رایگان پاورپوینت گشتالت | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي کاربرد روش جزيره داده ها در توليد پيشينه هاي فراداده اي با قابليت نمايه پذيري و پيدانمايي نام هاي برچسب عناصر در محيط موتورهاي کاوش وب: بهبود دسترسي به اشياي محتوايي | WORD فایل رایگان جايگاه زباني و سير تاريخي تحول زبان هاي خارجي در ايران | WORD فایل رایگان تاثير عصاره آبي ماريتيغال (.L marianum Silybum (بر رشد و فعاليتهاي آنزيمي گياهچه (Xanthium strumarium L.) توق | WORD فایل رایگان سياست هويت و جنسيت در ايران معاصر با تا کيد بر اشعار شاملو | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان پاورپوینت بهره برداری و مدیریت محصول یا خدمات | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پروژه هاي يکپارچه سازي اراضي بر پايداري کشاورزي (مطالعه موردي: دشت هراز در استان مازندران) | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و کيفيتزندگي زنان داراي همسر معتاد | WORD فایل رایگان پاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادی | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بين توليد کنندگان مرکبات مازندران | WORD فایل رایگان واکاوي نا امني غذايي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان روستايي سرپرست خانوار شهرستان اسلام آباد غرب | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی دقت در روشهای كمی | WORD فایل رایگان راهبردهاي تخصيص بهينه آب سد وشمگير با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي دومرحله اي | WORD فایل رایگان تاثير کشور گرايي مصرف کننده بر قصد خريد کالاهاي وارداتي | WORD فایل رایگان توسعه يک مدل تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي عملکرد توليد به همراه يک مطالعه موردي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق فایل رایگان گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برقدانلود فایل رایگان پاورپوینت گزارش كارگروههای نظامهای انگیزشی كمیته های مدیریت منابع انسانی صنعت برق فایلرایگانپاورپوینتگزارشكارگروههاینظامهایانگیزشیكمیتههایمدیریتمنابعانسانیصنعتبرق