فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری | dl | 6256869

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 47 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :


بانک اطلاعاتی مدیریت شهری
هو الواسع العلیم
جامعه آرمان ی
ویژگ ی ها ی
دفاع ی و
بین المللی
ویژگ ی ها ی
اجتماعی
ویژگ ی ها ی
علمی و اقتصاد ی
ویژگ ی ها ی
فرهنگ ی
1- ایرانی امن, مستقل, مقتدر, همراه با تقویت سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی مثبت و پیوستگی مردم و حکومت
2- جامعه ای برخوردار از روابط گسترش یابنده در تعامل با جهان مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت , عزت و مصلحت
1- جامعه ای متعادل از هر نظر, برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعی , نظام تامین اجتماعی پویا و کارآمد , فرصت های برابر, رفع فقر, فساد و تبعیض و استواری نهاد خانواده
2- جامعه ای سالم و بهره مند از محیط زیست مطلوب
1- جامعه ای متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای دینی , ملی, انقلابی , مردم سالاری دینی همراه با پاسداری از ازادیهای مشروع و حقوق انسانی
2- جامعه ای فعال, موثر, مسئولیت پذیر, دین باور , رضایتمند و علاقمند به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
1- کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی, علمی وفناوری در مقیاس منطقه ای, توسعه یافته همراه با کاهش نرخ بیکاری و ارتقا سطح و کیفیت زندگی مردم.
ویژگی های جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه ایران
سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران
در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین سهم را در مدیریت شهری دارا می باشند, وزارت کشور, سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت مسکن و شهرسازی است.
وزارت کشور
هدف اصلی وزارت کشور, که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است, حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی, ملی و محلی در سراسر کشور می باشد. در این خصوص, وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداری ها عبارتند از :
راهنمایی و نظارت بر شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی.
نظارت بر اجرای کلیه قوانین, آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها.
نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری.
تأمین نیازمندیهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر.
سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران (ادامه)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق :
تهیه برنامه دراز مدت توسعه کشور,
برنامه ‌ های پنج ساله,
برنامه ریزی, نظارت و تعیین بودجه, در مدیریت شهری سهیم است
وزارت مسکن و شهرسازی نیز از طریق :
تهیه, تصویب و نظارت بر تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و همچنین طرحهای جامع شهرستان و غیره, در امر مدیریت شهری مشارکت می کند.
علاوه بر این, تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده و تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.


👇محصولات مشابه با فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری👇

فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی زمانی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مدل های تغییر سازمانی با تمرکز بر مدل ADKAR | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی شغلی | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی کاربری زمین | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه سازمان سازی دانشگاه فرهنگیان | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مشوق هاي سياستي به منظور کاهش آبشويي نيترات در مزارع کشاورزي: منطقه مورد مطالعه شبکه آبياري و زهکشي درودزن | WORD فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها | WORD فایل رایگان ارتباط دانش نظري و عملي معلمان در پارادايم هاي اجراي برنامه درسي | WORD فایل رایگان ارزيابي توان اکولوژيک کشاورزي حوضه آبخيز کال آجي-استان گلستان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP در محيط GIS | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان بررسي تاثير روش کسب دانش بر نوآوري کارآفرينان در کسب و کارهاي حوزه صنعت کشاورزي مورد مطالعه : کسب و کارهاي گلخانه اي شهر پاکدشت | WORD فایل رایگان تغييرات جمعيت کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در موسسه تحقيقات برنج مازندران | WORD فایل رایگان دستاوردهاي ابزاردقيق و رفتارنگاري در تونلکاري مناطق خاص شهري، مطالعه موردي خط 2 قطار شهري کرج و حومه | WORD فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي | WORD فایل رایگان اثرات کشندگي امواج مايکروويو روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر ميزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد | WORD فایل رایگان تعيين عوامل موثر در رخداد فرسايش خندق پنجه اي در حوزه آبخيز آق امام | WORD فایل رایگان موانع پذيرش زنجيره تامين سبز با استفاده از تکنيک ديمتل فازي | WORD فایل رایگان مقايسه شاخص مقاومت چند رقم زراعي سيب زميني نسبت به سوسک کلرادوي سيب زميني، Leptinotarsadecemlineata (Say) (Col.:Chrysomelidae) | WORD فایل رایگان مسيوليت کيفري شرکت هاي تجاري در وضعيت هاي خاص (قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفيه) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری فایل رایگان بانک اطلاعاتی مدیریت شهریدانلود فایل رایگان پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری فایلرایگانپاورپوینتبانکاطلاعاتیمدیریتشهری