فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول | dl | 6257408

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول

فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 5 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :


دیاگرام علت و معلول
Cause and Effect Diagram(CED)
عنوان
دیاگرام علت و معلول
نوع
ابزار
مراحل استفاده
تجزیه و تحلیل
موضوع
سطح
گروهی / سازمانی
پیچیدگی
متوسط
آیا تا به حال علتهای مختلف به وجود آمدن یک مشکل را بررسی کرده اید؟ آیا عوامل مختلفی را می شناسید که در به وجود آمدن این مشکل دخیل بوده اند؟ آیا تا به حال این علتها را دسته بندی کرده اید؟ یا تاکنون نموداری برای آنها رسم کرده اید؟
زمانی که یک عیب, اشکال و یا اشتباه شناسایی می شود, باید علل بالقوه و بالفعل آنها تعیین گردد, در مواقعی که علل بروز مشکل واضح نیست نمودار علت و معلول CAUSE AND EFFECT DIAGRAM) )می تواند ابزارمفیدی برای شناسایی این علل باشد. دیاگرام علت و معلول یک دیاگرام استخوان ماهی می باشد که معمولا برای نشان دادن , عوامل اصلی و کلی به مانند انسان, روش ها, مواد, تجهیزات , مقادیر و محیط که منجر به یک اثری که به عنوان مشکل دیده می شود, می باشد. این دیاگرام ,اولین بار توسط کااورا ایشیکاوا در سال 1950 , برای تحلیل روابط علت و معلولی و شناخت ریشه های موجود که باعث بروز مشکل می شود, مورد استفاده قرار گرفت.
فرایند اجرای این تکنیک به شرح زیر است :
1- با تحلیل یک مسئله به یک اتفاق ارا برسید.
2- عوامل اصلی را مشخص و هر یک را در مستطیلی قرار دهید.
3- در صورت امکان به روش طوفان فکری علت ها را در هر شاخه پیدا کرده و آن ها را در یک نمودار استخوان ماهی به طوری که آرایه ها به آرایه های اصلی متصل شوند قراردهید.
4- کار را با استفاده از ابزار پنچ چرا five why) )برای بررسی ریشه های مسئله ادامه دهید. مشکلات موجود را با دیگر متغییرهای عوامل در گیر کار, مرتبط سازید.
5- زمانی که دیگر نتوانستید ایده ها یا علت ها ی بیشتری شناسایی کنید , به تحلیل بیشتر دیاگرام برای شناسایی حل مشکلات داده های گردآوری شده, به پردازید.
نمودار علت و معلول ارتباط بین ویژگی کیفی و عوامل و فاکتورهای مرتبط به آن را نشان می دهد. رسم آن کار چندان ساده ای نیست و حتی با اطمینان می توان گفت که موفقیت درحل یک مسئله کنترل کیفیت, موفقیت در ساختن یک نمودار علت و معلول است.
ابزارهای مرتبط
H دو w پنج 5W2H
پنج اجرا Five whys
تحلیل پارتو Pareto Analysis
مخزن تفکرات مکتوب Brain Writing Pool
روش6-3-5 Brainwriting5-3-6
طوفان فکری Brainstorming
مزایا
ساده و قابل اجرا
امکان ترکیب با سایر تکنیک های تصمیم گیری
کاربردها
•تشکیل یک تیم به منظور دست یابی به یک مفهوم مشترک از یک مشکل پیچیده.
•توسعه افکار تیمی و تمرکز یر تمامی مشکلات موجود.
•شناسایی عوامل یا منابع اصلی ریشه های مسئله.
•سازماندهی و تحلیل روابط و اثرگذاری های عوامل.
•تعیین عواملی که باعث بهبود یک فرایند می شوند.
معایب
مشکلات ناشی از دخالت تصمیمات انسانی
زمان‎بر بودن تکنیک


👇محصولات مشابه با فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول👇

فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام عمل و اثر | WORD فایل رایگان علل جمعيت پذيري روستاهاي حريم مادرشهرها با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: قلعه خيابان مشهد) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر ميزان موفقيت صنايع روستايي در اشتغال زايي ( مطالعه موردي: استان اصفهان ) | WORD فایل رایگان بهينه سازي الگوي کشت محصولات زراعي در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: دشت سهل آباد) | WORD فایل رایگان تعيين کننده هاي اجتماعي درون سازماني مشارکت کشاورزان در تعاوني هاي توليد روستايي شهرستان بويراحمد | WORD فایل رایگان تحليل نقش ويژگي هاي مهارتي مديران محلي در توسعه روستايي ( مطالعه موردي بخش مرکزي شهرستان ايلام ) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر آگاهي هاي زيست محيطي روستاييان (مطالعه موردي: دهستان جاغرق در شهرستان بينالود) | WORD فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري نواحي روستايي از خطر زلزله ( مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان مرند ) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر تغيير کاربري اراضي کشاورزي ( نمونه موردي: مناطق روستايي شهرستان رشت ) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل توانمندسازي روانشناختي کارکنان و رابطه آن با مديريت دانش | WORD فایل رایگان مشارکت خصوصي در بخش عمومي آب و فاضلاب هزينه هاي مبادله ضد انحصار و تعرفه گذاري غير خطي | WORD فایل رایگان شناسايي تاثير سرمايه فکري بر تشخيص فرصت هاي کارآفرينانه در شرکت هاي دانش بنيان | WORD فایل رایگان يادگيري از طريق تلفن همراه: اثر اندازه صفحه نمايش و نوع ارايه محتوي بر يادآوري لغتهاي انگليسي | WORD فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه | WORD فایل رایگان رفتار سازماني مثبت گرا و تاثير آن بر رابطه رفتار شهروندي و کيفيت زندگي کاري | WORD فایل رایگان اثرات آتش سوزي بر خصوصيات خاک، فرسايش و رژيم هيدرولوژي حوضه آبخيز درياچهزريبار | WORD فایل رایگان تاثير سيستم حافظه تعاملي بر عملکرد تيمي کارکنان با در نظر گرفتننقش استراتژي يادگيري بهرهبردارانه و جهتگيري استراتژيک | WORD فایل رایگان مطالعه معاني مصرف گونه هاي موسيقايي از ديدگاه جوانان | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دي بر تراکم و آرايش علف هاي هرز و عملکرد گندم زمستانه | WORD فایل رایگان تبيين ماهيت دوران کودکي در هندسه نظريه اسلامي عمل | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف غذايي بر شاخصهاي جدول زندگي کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) | WORD فایل رایگان پيش بيني زمان رويش گياهچه هاي علف هاي هرز خاکشير ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرايط زنجان | WORD فایل رایگان مدل جامع عدالت سازماني با رويکرد اسلامي | WORD فایل رایگان شناسايي و اولويت گذاري عوامل موثر بر انتخاب روش هاي ورود به بازارهاي بين المللي (مطالعه موردي خودروسازان بزرگ کشور) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول فایل رایگان دیاگرام علت و معلولدانلود فایل رایگان پاورپوینت دیاگرام علت و معلول فایلرایگانپاورپوینتدیاگرامعلتومعلول