فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان | dl | 6504591

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان

فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

هدف: پژوهش های زیادی پیرامون تاثیرات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) روستایی از دیدگاه روستاییان انجام شده است؛ اما کمتر تحقیقی به بررسی دیدگاه و دغدغه مدیران دفاتر پرداخته است. هدف مطالعه حاضر شناسایی متغیرهای موثر بر ارایه خدمات توسط مدیران دفاتر ICT روستایی گیلان می باشد. روش: تحقیق حاضر به روش توصیفی همبستگی تلاش دارد متغیرهای مرتبط با رضایت را اولویت بندی, عوامل موثر بر رضایت شغلی را با تحلیل عاملی تعیین و نقش هر عام را در تبیین رضایت شغلی محاسبه نمایند. برای این منظور 223 دفتر ICT روستایی با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری از جامعه 553 دفتر ICT روستایی گیلان انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای اعتبار اجتماعی دفاتر بین روستاییان, مهارت انجاد وظایف دفتری, تناسب کار با توانایی فردی و تاثیر مثبت دفاتر در روستا بالاترین میانگین را داشتند و در انتهای جدول رتبه بندی, رضایتمندی مدیران از درآمد دفتر بیمه پایین ترین میانگین را به خود اختصاص دادند. براساس یافته های تحقیق, بیش از 30 درصد نگرانی شغلی مدیران دفاتر در ارتباط با درآمد کم ( 00 درصد) و امنیت شغلی ( 20 درصد) می باشد. همچنین هفت عامل موثر بر رضایت شغلی خلاصه شدند که در مجموع توانستند 88 درصد از واریانس رضایتمندی را تبیین کنند که شامل عامل اجتماعی, شخصیتی, اقتصادی, پست بانک, امکانات روستا, ستادی و جغرافیایی بودند. راهکارهای عملی: با توجه به اینکه الویت نارضایتی شغلی مدیران دفاتر روستایی مربوط بیمه بازنشستگی هست, تشکیل صندوق بیمه دفاتر توسط کار گروه های هر بخش از شهرستان ها و توافق به همکاری در واریز مبلغ بیمه خوداختیاری, به همراه ارایه وکالت به نماینده کارگروه جهت پیگیری, یکی از گزینه های پیش رو در شرایط فعلی است. اصالت و ارزش: دفاتر ICT روستایی نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتال ایفا می کنند و یافته های این تحقیق می تواند مورد توجه مسیولین و برنامه ریزان ICT روستایی کشور قرار گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان👇

فایل رایگان تحليل اهداف ساخت خانه هاي دوم در نواحي روستايي و تعيين اثرات آن در مناسبات شهر- روستا (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان گرگان) | WORD فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) | WORD فایل رایگان رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي و کارايي (مطالعه موردي زعفران کاران شهرستان فردوس) | WORD فایل رایگان گردشگري حامي فقرا، راهبردي براي توسعه متوازن و پايدار اجتماعات روستايي (مطالعه موردي: روستاي شهرک ولي عصر در مجاورت تخت جمشيد) | WORD فایل رایگان تحليلي بر وضعيت نابرابري شاخص هاي مسکن در مناطق روستايي استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان سنجش سطوح توسعه کشاورزي روستاهاي دهستان قراتوره با استفاده از تکنيک تاپسيس | WORD فایل رایگان سازگاري کشاورزان با تغييرات اقليمي در شهرستان سيروان، استان ايلام: اثرات و گزينه هاي سازگاري | WORD فایل رایگان تحليل فضايي و سنجش سطح توسعه يافتگي نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد تعاوني هاي توليد روستايي با رويکرد توسعه کشاورزي پايدار (مطالعه موردي: شهرستان نيشابور) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير جدايه هاي آسپرژيلوس بر هيدروليز فسفر آلي خاک(اسيد فيتيک و گليسرو فسفات سديم) | WORD فایل رایگان رشد يکپارچه انسان: مدل تحولي- تفاوت هاي فردي مبتني بر ارتباط | WORD فایل رایگان تيوري اداره جامعه | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه | WORD فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط بين سواد اطلاعاتي و کتابداري مبتني بر شواهد: مورد پژوهي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي اثر انتقال قيمت هاي جهاني به بازارهاي داخلي براي محصولات خاص بخش کشاورزي ايران | WORD فایل رایگان تاثير EDTA و اسيد سيتريک بر استخراج گياهي مس و روي از يک خاک طبيعي آلوده توسط ارقام ذرت | WORD فایل رایگان رابطه ي بين اجراي فوق برنامه هاي ورزشي با موفقيت ورزش قهرماني در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان پيش بين هاي موثر در پذيرش پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هييت علمي | WORD فایل رایگان بررسي نحوه تصميم گيري و ارتباط سنجي آن با خلاقيت سازماني و سواد اطلاعاتي مديران مس سرچشمه کرمان | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي روابط بين زير بخش هاي زراعت و دام در استان فارس | WORD فایل رایگان برآورد کارايي تکنيکي واحدهاي نيمه مکانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان: رهيافت مرزتصادفي | WORD فایل رایگان رابطه بين توانمندي هاي شخصيتي با عملکرد وظيفه اي و زمينه اي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي مشتريان و تمايل به بانکداري الکترونيکي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلاندانلود فایل رایگان تحليل عاملي متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مديران دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان گيلان فایلرایگانتحليلعامليمتغيرهايموثربررضايتشغليمديراندفاترفناورياطلاعاتوارتباطاتروستاييدراستانگيلان