فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) | dl | 6504593

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن)

فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن)

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

هدف: به طور کلی هدف نهایی این مقاله بررسی و مطالعه زمین لغزش ها در راستای یافتن راه های کاهش خسارات ناشی از آن ها می باشد که همین امر لزوم تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش را ضرورت می بخشد. روش: روش تحقیق در این مقاله از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیلی و کمی است و به منظور آماده سازی لایه ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی, از 10 لایه اطلاعاتی شامل: نقشه های شیب, جهات جغرافیایی شیب, بارش, زمین شناسی, فاصله از گسل, عامل انسانی, لایه خاک به همراه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن شامل: غلظت آهک, نمک (هدایت الکتریکی) و ph استفاده گردید. همچنین جهت پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش از روش بینا و مدل ارزش اطلاعاتی در محیط GIS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد 25/88 کیلومترمربع از کل دهستان مورد مطالعه, دارای پتانسیل خطر خیلی کم, 54/09 کیلومترمربع, خطر کم,92/57 کیلومترمربع, خطر متوسط, 85/57 کیلومترمربع, خطر زیاد و 34/50 کیلومترمربع دارای پتانسیل خطر خیلی زیاد در دهستان دو هزار در شهرستان تنکابن می باشد که در این خصوص عامل انسانی به عنوان عامل اصلی در این رابطه محسوب می شود و با توجه به مطالعات انجام شده 13 روستا با جمعیت 5717 نفر در پهنه خطر خیلی کم, 15 روستا با جمعیت 5595 نفر در پهنه خطر کم, 33 روستا با جمعیت 15488 نفر در پهنه خطر متوسط, 26 روستا با جمعیت 9640 نفر در محدوده خطر زیاد و 16 روستا با جمعیت 5187 نفر در پهنه خطر خیلی زیاد قرار دارند. محدودیت ها/ راهبردها: زمین لغزش ها رخدادهای طبیعی بوده که تحت تاثیر عوامل مختلف باعث ایجاد خسارت به مناظر طبیعی, انسان ها و تاسیسات می شود. ازآنجاکه پیش بینی زمان رخداد زمین لغزش ها از توان علم و دانش فعلی بشر خارج می باشد, لذا با شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن می توان تا حدودی خطرات ناشی از وقوع زمین لغزش را جلوگیری نمود, لذا پایش مداوم مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن ها به عنوان راهبردی کارآمد در فرآیند مدیریت بحران توصیه می گردد. راهکارهای عملی: انتظار می رود با شناسایی مناطق با پتانسیل بالای زمین لغزش از یک طرف مکان یابی روستاهای جدید با دقت بیشتر انجام شود و از طرف دیگر جهت بهسازی و بهبود کیفیت کالبدی روستاهای قرار گرفته در پهنه های پرخطر تصمیمات جدی اتخاذ گردد. اصالت و ارزش: انتظار می رود نتایج این تحقیق ضمن افزودن بر غنای ادبیات موضوع, مسیولین ذی ربط را نیز در اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریت بحران در مناطق مستعد زمین لغزش رهنمون باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن)👇

فایل رایگان رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي و کارايي (مطالعه موردي زعفران کاران شهرستان فردوس) | WORD فایل رایگان گردشگري حامي فقرا، راهبردي براي توسعه متوازن و پايدار اجتماعات روستايي (مطالعه موردي: روستاي شهرک ولي عصر در مجاورت تخت جمشيد) | WORD فایل رایگان تحليلي بر وضعيت نابرابري شاخص هاي مسکن در مناطق روستايي استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان سنجش سطوح توسعه کشاورزي روستاهاي دهستان قراتوره با استفاده از تکنيک تاپسيس | WORD فایل رایگان سازگاري کشاورزان با تغييرات اقليمي در شهرستان سيروان، استان ايلام: اثرات و گزينه هاي سازگاري | WORD فایل رایگان تحليل فضايي و سنجش سطح توسعه يافتگي نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد تعاوني هاي توليد روستايي با رويکرد توسعه کشاورزي پايدار (مطالعه موردي: شهرستان نيشابور) | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت حمايت مالي کسب و کارهاي گردشگري روستايي از يکديگر با رويکرد تحليل شبکه (مطالعه موردي: رستوران هاي روستاهاي محور هراز، بخش لاريجان، شهرستان آمل) | WORD فایل رایگان تحليل پيامدهاي اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي در مزارع شاليزاري (مطالعه موردي: روستاي ولشکلا شهرستان ساري) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان کاربرد روش سطح پاسخ براي مدل سازي و بهينه سازي فرايند انعقاد در حذف يون برومايد | WORD فایل رایگان نقش بازار سرمايه در توسعه مالکيت فکري | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان بررسي مزيت نسبي ايران در توليد زعفران | WORD فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني | WORD فایل رایگان مدل شبکه عصبي مصنوعي برآورد غلظت رسوب معلق رودخان هاي به کمک تصاوير سنجندهموديس (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري ملاثاني - رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان کاربرد مدل ترکيبي موجک شبکه عصبي در پيش بيني تغييرات کوتاه مدت تراز سطح دريا (مطالعه موردي: بندر چابهار) | WORD فایل رایگان ارايه مدل پيشنهادي سنجش طبقه اجتماعي در ايران(مورد مطالعه: سرپرستان خانوار شهر اصفهان) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه هاي شهر بيرجند با ديدگاه آنان در خصوص جو کارآفريني در کتابخانه (1393) | WORD فایل رایگان تاثير عوامل اقتصادي منتخب موثر بر آلودگي آب هاي زيرزميني در دو گروه از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه | WORD فایل رایگان تبيين عوامل تاثيرگذار بر تصميم به استفاده از رايانش ابري در ميان کارکنان سازمان صداوسيما بر مبناي مدل پذيرش فناوري | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير حشره کش فيپرونيل در کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walker) در شاليزار | WORD فایل رایگان ارزيابي رسيدگي هندوانه با استفاده از تحليل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن | WORD فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن)دانلود فایل رایگان پهنه بندي خطر مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاکيد بر فاکتور زمين لغزش (مطالعه موردي: دهستان دو هزار شهرستان تنکابن) فایلرایگانپهنهبنديخطرمخاطراتطبيعيدرمناطقروستاييبااستفادهازسيستماطلاعاتجغرافياييباتاکيدبرفاکتورزمينلغزش(مطالعهموردي:دهستاندوهزارشهرستانتنکابن)