فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه | dl | 6504612

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه

فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه

بخشی از متن فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین اثرات گردشگری فرهنگ محور, سعی دارد تا با تاکید بر ثروت های فرهنگی غنی مکان های روستایی کشور مانند شیخ کلینی در دهستان کلین - بخش فشافویه, ابتدا به تحلیل اثرات گردشگری فرهنگ محور در این منطقه نسبت به انواع دیگر گردشگری پرداخته و سپس نحوه درک آثار این نوع گردشگری را توسط جامعه محلی و گردشگران مورد کاوش قرار دهد. روش: از نظر هدف کاربردی, از نظر روش همبستگی و اکتشافی, و از نظر گردآوری اطلاعات اولیه در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل 170 نفر از ساکنان چهار روستای مورد مطالعه و 70 نفر از گردشگران می باشند. سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/801 و 0/832 بدست آمد که بیانگر ضریب اعتماد بالا می باشد. تحلیل داده های پژوهش با آزمون های آماری T مستقل, t-test تک نمونه ای, رتبه بندی فریدمن و تحلیل مسیر در محیط نرم افزار Spss21 صورت گرفته است. یافته ها: بنا به دلایل متفاوت نظیر وجود اماکن مقدس مذهبی و تاریخی و نیز قرابت فرهنگی جامعه محلی با گردشگران و همچنین کمک به احیای هویت فرهنگی, مردم محلی از گسترش گردشگری فرهنگ محور در منطقه حمایت بیشتری می کنند. محدودیت ها/ راهبردها: دسترسی دشوار طی چند مرحله به روستاهای مورد مطالعه به دلیل کمبود امکانات زیربنایی موجود در منطقه بود. راهکارهای عملی: علیرغم امکانات کم این مکان ها, گردشگران رضایت مندی دارند. بنابراین, پیشنهاد می شود که زمینه توسعه گردشگری فرهنگ محور و شخصیت محور بیش از پیش فراهم شود تا امکان استفاده از قابلیت های فرهنگی موجود فراهم شود. اصالت و ارزش: این پژوهش با رویکرد جدیدی به نظریه تبادلات اجتماعی می نگرد که تبادل سود را نه در نگاه مادی و سود مالی, بلکه با نگرش معنوی و با تاکید بر تبادل منافع مذهبی و هویت دینی و تاریخی تعریف می کند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه👇

فایل رایگان نقش تعاوني هاي روستايي در ميزان درآمدزايي و افزايش سرمايه گذاري در حوزه صنايع دستي (مطالعه موردي: تعاوني هاي فرش دستباف استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان ارايه مدلي براي تبيين فقر در مناطق روستايي (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري) | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت سلامت اجتماعي در سکونتگاه هاي روستايي براساس مدل کييز، ميرينگوف و کيفيت زندگي (مطالعه موردي: شهرستان زنجان) | WORD فایل رایگان تحليل چالش هاي زيست محيطي نواحي روستايي با تاکيد بر زباله هاي جامد (مطالعه موردي: شهرستان هاي انزلي،رشت و رودبار) | WORD فایل رایگان رويکرد بومي به نظريه خرده فرهنگ دهقاني راجرز با تاکيد بر روش هاي کمي (مطالعه موردي: دهستان سکمن آباد شهرستان خوي) | WORD فایل رایگان ادراک ساکنان محلي از نقش گردشگري در تغييرات اجتماعي (مطالعه موردي: روستاي زيارت شهرستان گرگان) | WORD فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري سکونت گاه هاي حاشيه اي و غير رسمي در برابر زلزله (مطالعه موردي: حاشيه شهر مشهد) | WORD فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) | WORD فایل رایگان مکان يابي محل دفع پسماندهاي روستايي با استفاده از تلفيق مدل تصميم گيري چند معياره در محيط GIS (مطالعه موردي: شهرستان شهرکرد) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير جو سازماني بر خلاقيت کارکنان: مطالعه موردي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات گردشگري مذهبي بر توسعه کارآفريني روستاهاي پيراموني ( مطالعه موردي: منطقه قره پشتلو شهرستان زنجان ) | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مدل پويايي سيستم در شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب(مطالعه موردي: حوضه آبريز ليقوان) | WORD فایل رایگان ماهيت دانش تدريس و دانش معلمان: مقايسه ديدگاه شولمن و فنسترماخر | WORD فایل رایگان اندازه گيري و شبيه سازي آبشويي نيتروژن نيتراتي بوسيله مدل LEACHN | WORD فایل رایگان طبقهبندي اشکال کارستي حوضه درپرچين براساس مدلهاي سويچ، والتهام، هراک وکماتينا | WORD فایل رایگان کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تصميم گيري راهبردي | WORD فایل رایگان تاثير سه فرآورده بيولوژيک بر بيماري سوختگي غلاف برگ برنج در مزرعه | WORD فایل رایگان تاثير سن و جنسيت در به کارگيري ضرب المثل ها و اصطلاحات در گفتمان روزانه شيرازيها | WORD فایل رایگان بررسي تاثير درس پژوهي خلاقيت محور بر توسعه توانمنديهاي حرفه اي معلمان و يادگيري رفتار خلاق معلمان و دانش آموزان | WORD فایل رایگان بورس اوراق بهادار و فرآيند خصوصي سازي در ايران | WORD فایل رایگان ارزيابي حساسيت شعب بانک انصار نسبت به کل بانک درمديريت مطالبات با تعميم ضريب حساسيت بتا مطالعه موردي : شعب بانک انصار | WORD فایل رایگان اثربخشي مددکاري گروهي در توسعه مهارت هاي مقابله اي و پيشگيري از عود درافراد معتاد | WORD فایل رایگان پيش بيني تغييرات پارامترهاي اقليمي استان لرستان در 50 سال آتيبا استفاده از مدل HADCM3 | WORD فایل رایگان برآورد ميزان تمايل به پرداخت افراد براي مصرف پسته سالم در شهر کرمان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويهدانلود فایل رایگان تبيين راهبرد گردشگري فرهنگ محور در دهستان کلين- فشافويه فایلرایگانتبيينراهبردگردشگريفرهنگمحوردردهستانکلين-فشافويه