فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) | dl | 6504620

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز)

فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز)

بخشی از متن فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 22

هدف: هدف از نگارش مقاله حاضر سنجش سطح پایداری و تکامل فعالیت های گردشگری در محور گردشگری استان های البرز و تهران است؛ در این مقاله همچنین, تلاش شده است تا نقش محورهای گردشگری در ارتقای سطح پایداری فعالیت های گردشگری تبیین شود. روش: مقاله پیش روی از نوع پژوهش های بنیادی- کاربردی بوده که با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی (تکنیک های سنجش پایداری پرسکات آلن و چرخه حیات گردشگری باتلر) به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به روش های میدانی (تکمیل پرسش نامه خانوار و پرسش نامه گردشگران) و اسنادی (فیش برداری, نقشه ها و آمارنامه ها) گردآوری شده است. جامعه آماری این مقاله را روستاهای واقع در محورهای گردشگری استان های تهران و البرز تشکیل می دهد. تعداد شش روستا در مجموع به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شده اند. خانوارهای نمونه که از طریق روش نمونه گیری کوکران با ضریب اطمینان 95% انتخاب شده است, شامل 345 نفر است و به دو روش تصادفی سیستماتیک (خانوارها) و تصادفی ساده (گردشگران) انتخاب شده اند. توزیع جامعه نمونه در میان روستاهای مورد مطالعه به روش نسبی (نسبت جمعیت) انجام شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که روستاهای واقع در محورهای گردشگری اصلی از سطح پایداری و چرخه تکامل بالاتری برخوردارند. راهکارهای عملی: در این مقاله پیشنهاد شده است که در برنامه ریزی های گردشگری به جای رویکردهای نقطه ای و مقطعی, رویکردهای فضایی مورد توجه قرار گیرد که در آن چارچوب تعریف و تقویت محورهای گردشگری و روستاهای مقاصد گردشگری موجود در آن از جمله اهداف پیشنهادی مد-نظر است. همچنین, به روز کردن نظام خدمات رسان مطابق استاندارهای منطقه ای و جهانی, تکمیل زیر ساخت های اقامتی, پذیرایی, رفاهی و تفریحی, ایجاد و توسعه نظام حسابداری گردشگری در مراکز گردشگری, گسترش جذب سرمایه های بخش خصوصی, آموزش جامعه محلی و درگیر کردن ذی نفعان محلی از جمله راهکارهای عملی در مقاصد گردشگری مورد مطالعه است. اصالت و ارزش: نظر به این که هر گونه برنامه ریزی گردشگری مستلزم شناخت جایگاه مقاصد هدف در فرآیند چرخه حیات آن است و نیز با عنایت به نقش هم جواری محورهای گردشگری در توسعه فعالیت های گردشگری روستاهای هم جوار و نیز کمبود پژوهش در حوزه گردشگری با تکیه بر مدل باتلر و پرسکات آلن انجام این پژوهش در روستاهای مورد مطالعه ضروری به نظر می رسد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز)👇

فایل رایگان مکان يابي محل دفع پسماندهاي روستايي با استفاده از تلفيق مدل تصميم گيري چند معياره در محيط GIS (مطالعه موردي: شهرستان شهرکرد) | WORD فایل رایگان سنجش درجه توسعه کشاورزي (زير بخش زراعت) مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان دشتروم شهرستان بويراحمد) | WORD فایل رایگان سنجش و تحليل شاخص هاي سلامت در مناطق روستايي اسکان عشايري (مطالعه موردي: مناطق اسکان عشايري استان هاي فارس و اصفهان) | WORD فایل رایگان کاربرد مدل DRASTIC در مکان يابي محل دفن پسماند روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان کارون) | WORD فایل رایگان طراحي الگوي مشارکت بخش هاي دولتي، خصوصي، بهره برداران و تشکل ها جهت تحقق توسعه پايدار کشاورزي (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان بويراحمد) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پروژه هاي يکپارچه سازي اراضي بر پايداري کشاورزي (مطالعه موردي: دشت هراز در استان مازندران) | WORD فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان | WORD فایل رایگان بررسي عناصر فضايي- کالبدي تاثير گذار بر مسکن روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي ديزباد بالا، فريزي و آيدليک) | WORD فایل رایگان واکاوي فرصت ها و چالش هاي فراروي ايجاد دهکده شهري در راستاي تحقق سکونتگاه هاي روستايي پايدار (مطالعه موردي: روستاي جاغرق از توابع شهرستان بينالود) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان جو شرنگ آلود سازمان: مفهوم سازي و سنجش | WORD فایل رایگان سرمايه اجتماعي: مفاهيم و نظريه ها | WORD فایل رایگان تاثير پوشش هاي گياهي و مديريت زمين بر بخش هاي کربن آلي خاک در حوضه گنبد، همدان | WORD فایل رایگان اصل حداقل بودن حقوق جزا | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ديپلماسي عمومي ايران در رابطه با ترکيه؛ قبل و بعد از کودتاي نافرجام | WORD فایل رایگان زيست نگاري و روايت فهم معلمان از نقش فلسفه تربيت در تحول عملکرد آنان | WORD فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي مدل هاي SDSM ، IDW و LARS-WG براي شبيه سازي و ريز مقياس کردن دما و بارش | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي تکميلي براي دانش آموزان با اختلال کاستي توجه/ بيش فعالي در مدارس ابتدايي | WORD فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر نوآوري فناورانه در شرکت هاي دانش بنيان | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط بين اختلالات اسکلتي و عضلاني با سلامت عمومي کارکنان شاغل در صنعت توليد نوشابه | WORD فایل رایگان استراتژي هاي آموختني براي حسابداري مديريت در موقعيت هاي برنامه ناپذير | WORD فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده | WORD فایل رایگان مطالعه برخي جنبه هاي اکولوژيکي جوانه زني و خواب بذر علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis angulata L.) | WORD فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | WORD فایل رایگان تبيين استراتژي هاي صنعت بيمه کشور و طراحي ساختار مناسب جهت تحقق آن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز)دانلود فایل رایگان سنجش و ارزيابي چرخه حيات گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي روستاهاي واقع در محورهاي گردشگري استان هاي تهران و البرز) فایلرایگانسنجشوارزيابيچرخهحياتگردشگريپايدارروستايي(مطالعهموردي:بررسيتطبيقيروستاهايواقعدرمحورهايگردشگرياستانهايتهرانوالبرز)