فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو | dl | 6504695

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو

فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو

بخشی از متن فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران, پژوهشي بر مبناي روش کيو :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

؛1. مقدمه آبیاری کوچک مقیاس کلید معیشت روستایی و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه می باشد, به ویژه در مناطق با بارش کم و نامنظم, و تبخیر زیاد که تولید محصول در مناطق خشک را محدود می نماید. با این حال, با وجود سرمایه گذاری های عظیم دولت در ایجاد و نوسازی برنامه های آبیاری خرد, برخی از این برنامه ها بعد ازخاتمه حمایت دولتی با ناکارآمدی و فروپاشی مواجه می گردند. در نتیجه, بسیاری از کشورها برنامه های انتقال مدیریت آبیاری از سیستم های دولتی به بهره برداران آب را از طریق اجرای سیاست های انتقال مدیریت آبیاری(IMT) و مدیریت مشارکتی آبیاری(PIM) در دستور کار خود قرار دادند. پژوهش حاضر تلاشی در جهت نگرش سنجی موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری با استفاده از روش کیو می باشد.2. چارچوب نظریبین دو سرنام PIM و IMT یک تمایز مهم وجود دارد. ویژگی کلیدی PIM, مشارکت کشاورزان در مدیریت سیستم هایی است که به آن وابستگی دارند. این که مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت نمایند, یا به عنوان مالک یا مشاور نقش داشته باشند, در این تعریف بازگذارده شده است. مهم کمیت مشارکت می باشد, و برای شکل مشارکت قالب خاصی در نظر گرفته نشده است. ویژگی کلیدی IMT خارج شدن مدیریت از دستان دولت و قرار گرفتن در دستان کشاورزان می باشد, این که کشاورزان در مدیریت جدید سیستم مشارکت نمایند, از معنای IMT استخراج نمی گردد. همان گونه که انواع مختلفی از تمرکز زدایی وجود دارد. یعنی تمرکززدایی سیاسی, اداری و مالی, بنابراین مدل های مختلفی از انتقال مدیریت آبیاری وجود دارد. این مدل ها از لحاظ تمرکز, مقیاس, پاسخگویی واحد مدیریت و دامنه کارکردها و حقوق دارایی انتقال یافته به کشاورزان متفاوت هستند. مدل های اولیه IMT ؛( 1950تا 1970) بیشتر بر کشاورزی غیر فقیر, بازارگرا, بزرگ مقیاس و شبه تجاری نظیر مزارع بزرگ در ایالات متحده, مکزیک, نیوزلند و ترکیه تمرکز می نمود. هدف این مدل های اولیه, صرفه جویی در هزینه های دولتی, بهبود عملیات و نگهداری, بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی بود. دولت به طور معمول آغازگر این امر بود و کلیه کارکردهای مالی و نگهداری و حفظ به کشاورزان انتقال می یافت. ولی مالکیت در دست دولت باقی می ماند.در مقابل, مدل های جدیدتر IMT (1980 و 1990) در جنوب و جنوب شرق آسیا, آمریکای لاتین و آفریقا بر کشاورزی فقیر, کوچک مقیاس و بازار محلی گرا تمرکز نموده اند. در حالی که اهداف رسمی یعنی صرفه جویی در هزینه های دولتی, بهبود عملیات و نگهداری, بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی, به قوت خود باقی است, IMT حتی اگر فقط موجب صرفه جویی در هزینه های دولتی و بهبود بهره وری مجموعه گردد, به طور فزاینده ای به عنوان یک رویداد موفق در نظر گرفته می شود.3. روش شناسیپژوهش حاضر از لحاظ هدف, کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع ترکیبی (کمی-کیفی) می باشد. برای شناسایی چالش های انتقال مدیریت آبیاری از روش کیو استفاده شده است. در روش کیو, به جای متغیرها, افراد تحلیل می شوند و این, تفاوت اصلی این روش با سایر روش های تحقیق در علوم اجتماعی است. جمع آوری داده های این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. ابتدا پرسشنامه ای حاوی دو سوال در زمینه موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری بین کارشناسان و مدیران دو سازمان دست اندرکار مدیریت آب کشاورزی توزیع گردید و پس از جمع آوری دیدگاه های آن ها و بررسی منابع داخلی و خارجی, تعداد 41 گویه استخراج گردید. در مرحله دوم تعداد 30 مشارکت کننده, شامل 20 نفر ازمدیران و کارشناسان سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی گیلان و 10 نفر اساتید گروه آب و گروه توسعه و برنامه ریزی روستایی دانشگاه های گیلان و خوارزمی تهران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند.4. بحثنظر به اینکه در روش کیو تلاش بر این است که از رویکرد اثبات گرایی فاصله گرفته و به جای تمرکز بر کشف یک واقعیت عینی بپذیریم که مسایل اجتماعی می توانند واقعیت های متفاوتی از منظر افراد و گروه های مختلف داشته باشند, بر این اساس می پذیریم که چالش های اولویت بندی شده توسط هر سه گروه عوامل کلیدی در تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری بوده و هر گروه با دانش و بینش و نگرش متفاوتی که به موضوع دارند آن را بررسی و اولویت بندی نموده اند. لذا ضمن اینکه اولویت هایی که به صورت مشترک توسط هر سه گروه مورد تاکید قرار گرفتند راهگشا خواهد بود, پرداختن به اولویت هایی که به طور جداگانه و منبعث از تفاوت در دیدگاه های این گروه هاست اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد بر این اساس می توان گفت گروهی که کارشناسان با اکثریت اعضای هیت علمی دانشگاه عضو آن بودند چالش های فرهنگی – سازمانی را مهم ترین موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری می دانند (به عنوان مثال, فقدان زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب برای تشکیل تشکل های مدیریت آب, اقدام شتابزده دستگاه های متولی در امر تشکیل و ساماندهی تشکل ها بدون توجه کافی به زمینه های فرهنگی, فقدان استفاده از ظرفیت های محلی و بومی). دسته دوم گروه کارشناسان اجرایی با اکثریت کارشناسان وزارت کشاورزی بوده اند که باور دارند موانع فنی و اجرایی نقش پر رنگ تری از موانع فرهنگی در چالش های انتقال آبیاری به بهره برداران دارد (به عنوان مثال, استهلاک تاسیسات زیربنایی, فرسودگی و افت کیفیت شبکه های آبیاری و زهکشی, نگرش سیاسی بر نگرش اقتصادی به آب, نبود ساز و کار مناسب برای هماهنگی بین بهره برداران با دستگاه های اجرایی). در نهایت از دیدگاه گروه سوم که گروه نسبتا کوچک تری در مقایسه با دو گروه دیگر بود, چالش عمده تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری ریشه در مسایل آموزشی- فرهنگی دارد. از نظر این گروه عدم زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب برای تشکیل تشکل های آبیاری و ورود شتاب زده دستگاه های دولتی, ضعف سیستم آموزش رسمی و غیر رسمی در زمینه مدیریت مشارکتی, عدم مشورت و نظر خواهی از بهره برداران در خصوص چگونگی واگذاری تصدی گری آب, ضعف اطلاع رسانی و برنامه های فرهنگ سازی برای زارعین و کارشناسان, و روشن نبودن جایگاه ذی نفعان و ذی مدخلان مهم ترین موانع برای تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری می باشد.5. نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق, گروهی که کارشناسان با اکثریت اعضای هیت علمی دانشگاه عضو آن بودند چالش های فرهنگی – سازمانی را مهم ترین موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری می دانند. دسته دوم گروه کارشناسان اجرایی با اکثریت کارشناسان وزارت کشاورزی بوده اند که باور دارند موانع فنی و اجرایی نقش پر رنگ تری از موانع فرهنگی- سازمانی در این زمینه دارد.در نهایت از دیدگاه گروه سوم که گروه نسبتا کوچکتری در مقایسه با دو گروه دیگر بود, چالش عمده تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری ریشه در مسایل آموزشی- فرهنگی دارد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو👇

فایل رایگان بررسي عوامل آموزشي ترويجي موثر بر بکارگيري گياهان تراريخته از نظر متخصصان بيوتکنولوژي مراکز تحقيقات استان تهران | WORD فایل رایگان کاهش رفاه ناشي از افت سطح آب هاي زيرزميني در دشت فيروزآباد | WORD فایل رایگان بررسي تمايل به پرداخت کشاورزان گندم کار براي کنترل علف هاي هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردي خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان مزيت نسبي و سياست هاي حمايتي بر توليد کشمش استان قزوين | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي روابط بين زير بخش هاي زراعت و دام در استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي تقاضاي گروه هاي اصلي کالاهاي خوراکي در مناطق شهري ايران | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ميان انرژي نهاده ها ي مصرفي و عملکرد محصولات گوجه، خيار و خربزه تحت شرايط کشت زير پلاستيک در شهرستان فيروزآباد فارس | WORD فایل رایگان بررسي پيامدهاي واگذاري مديريت بهره برداري و نگهداري شبکه هاي آبياري و زهکشي دشت سيستان به تشکل هاي خصوصي | WORD فایل رایگان اولويت ‎بندي تنگناهاي پيش‎روي تعاوني‎هاي توليد کشاورزي شهرستان مشهد با تاکيد بر نظام بازاريابي (کاربرد معيار آنتروپي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بحثي بنياني در تيوري عمومي مديريت اسلامي | WORD فایل رایگان مقايسه دو نوع پخش کننده کودپاش هاي سانتريفوژ به منظور بهينه سازي الگوي پخش کود | WORD فایل رایگان استفاده از الگوريتم شبکه عصبي به منظور تهيه نقشه شوري سطح آب از تصاوير ماهواره اي MODIS | WORD فایل رایگان بررسي ابعاد هندسي ريپل هاي رسوبي با استفاده از مدل فيزيکي و اصلاح ضرايب روابط تجربي موجود | WORD فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي بافت خاک با استفاده از رگرسيون درختي و شبکه عصبي مصنوعي درمنطقه بيجار کردستان | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان تاثير روش هاي مختلف خاکورزي بر روي مقدار پتاسيم قابل جذب خاک با عصاره گيرهايمختلف در يک خاک با سطح ويژه زياد | WORD فایل رایگان خدمات مهندسي در طول عمر 1- نوآوري و نقش استانداردها | WORD فایل رایگان تاثير مديريت کيفيت فراگير بر عملکرد نوآوري: اثر تعديل کنندگي يادگيري سازماني | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي نظام مديريت زيست محيطي بر پايه استاندارد ايزو 14001 | WORD فایل رایگان رابطه مهارت هاي مديران موثر با رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر | WORD فایل رایگان يک مدل اجماع در تصميم گيري گروهي: رويکرد فازي | WORD فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيودانلود فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو فایلرایگانتحليلنگرشکارشناسانبهموانعوچالشهايانتقالمديريتآبياريبهبهرهبرداران،پژوهشيبرمبنايروشکيو