فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي | dl | 6504870

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي

فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ابتدا به برآورد مقادیر ابرکارایی و رتبه بندی واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شهرستان های سقز و دیواندره پرداخته شد. سپس به منظور اطمینان از نااریب بودن نمرات ابرکارآیی به دست آمده, با استفاده از مدل اصلاح شده بنکر و گیفورد, با نرمال سازی و حذف برخی از واحدهای پرت بر اساس سطوح از پیش تعیین شده, نمرات کارایی مجددا به روش معمولی محاسبه و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شدند. بدین منظور, اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه کارایی, به صورت میدانی و با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کل 19 واحد فعال برای سال 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد, در مجموع حدود 58 درصد از گاوداری های شیری منطقه مورد مطالعه, ناکارا بوده وحدود 42 درصد از کل واحدها ابرکارایی کمتر از سطح میانگین را کسب کردند. کارایی واحدها با استفاده از مدل ابرکارایی و کارایی معمولی در تحلیل پوششی داده ها با همدیگر مقایسه و واحدهای ناکارا, نمرات کارایی و ابرکارایی یکسانی گرفتند و واحدهای کارایی که نمره ابرکارایی آن ها بزرگ تر و مساوی یک شده بود, در روش معمولی بر روی تابع تولید مرزی قرار گرفتند. به منظور تعیین حساسیت نتایج نسبت به حذف واحدهای پرت, سه سطح مختلف به عنوان مبنا برای شناسایی واحدهای پرت در نظر گرفته شد. نتایج مورد بررسی نشان داد که ضریب همبستگی, تنها در سطح 1 پایین بوده که نشان می دهد, وجود واحدهای پرت بر روی نمرات کارایی تاثیرگذار می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي👇

فایل رایگان سنجش آسيب پذيري گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالي | WORD فایل رایگان برآورد شاخص رضايت مشتري فروشگاه هاي عرضه مواد غذايي، مطالعه موردي: بازارهاي ارزاق عمومي شهرداري مشهد | WORD فایل رایگان ارزيابي نظام هاي بهره برداري در راستاي پايداري فعاليت هاي زراعي استان مازندران | WORD فایل رایگان بررسي ساختار بازار و قدرت بازاري صنايع غذايي و آشاميدني براساس رويکرد برسناهان و ليو | WORD فایل رایگان اثر سياست خريد تضميني محصول گندم بر ارزش اقتصادي منابع آب زيرزميني؛ مطالعه موردي دشت ارزوييه- کرمان | WORD فایل رایگان برآورد ارزش انتشار گازهاي گلخانه اي دانه هاي روغني در ايران | WORD فایل رایگان بررسي احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهاي آتي و اختيار معامله (مطالعه موردي: محصول پنبه شهرستان گنبد کاووس) | WORD فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز | WORD فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر تاخير يا عدم باز پرداخت تسهيلات اعطايي بانک کشاورزي به کشاورزان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بهينه سازي کارآيي علف کش هاي سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + متسولفورون متيل در کنترل علف هرز جو دره (Hordeum spontaneum Koch.)، در گندم با استفاده از مواد افزودني | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاک در خوي،استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان بررسي ويروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پياز و برخي از گياهان زينتي بررسي ويروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پياز و برخي از گياهان زينتي با استفاده از روش الايزا و RT-PCR در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان مقايسه چارچوب هاي بهينه سازي چندموضوعي در طراحي حامل فضايي | WORD فایل رایگان مشاهير مديريت ماري پارکر فالت | WORD فایل رایگان مقايسه کارايي بانکهاي واگذارشده درقالب اصل 44قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعدازواگذاري | WORD فایل رایگان مقایسه مدل های آشفتگی K--ε در شبیه سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم افزار Fluent | WORD فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD فایل رایگان بهينه سازي عملکرد آبياري جويچه اي با استفاده از مدل WinSRFR در شرايط تحکيم بستر کاشت چغندرقند | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD فایل رایگان تعيين نواحي همگن توزيع بارش سالانه در سطح استان گلستانبا استفاده از تحليل خوش هاي و روش گشتاورهاي خطي | WORD فایل رایگان تاملي بر آراء و انديشه هاي تربيتي برتراند راسل | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي شغلي بر سکون زدگي در مسير پيشرفت شغلي سرمايه هاي انساني | WORD فایل رایگان زيست شناسي بيد سيب زمينيPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روي برگ ده رقم سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآييدانلود فایل رایگان مطالعه کارآيي گاوداري هاي شيري صنعتي شهرستان هاي سقز و ديواندره: کاربرد رهيافت ابرکارآيي فایلرایگانمطالعهکارآييگاوداريهايشيريصنعتيشهرستانهايسقزوديواندره:کاربردرهيافتابرکارآيي