فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق | dl | 6505461

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق

فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق

بخشی از متن فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق :
تعداد صفحات : 18

یکی از شیوه های محاسبه ی مالیات بر درآمد شرکت ها از دید متصدیان امور مالیاتی در برخی از کشورها , استفاده از مبنای نقدی است. بر اساس این روش, سو مشمول مالیات از طریق تفاضل دریافت ها و پرداخت های وقایع انجام شده طی سال به دست می آید. این نگرش با دیدگاه حسابداری که سود یا زیان خالص را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد تفاوت است اما براساس بیانیه ی استاندارد حسابداری ملی تفاوت بین این دو دیدگاه را میتوان تحت عنوان مالیات معوق به دوره های آتی تخصیص داد. این شیوه دارای مزایای زیادی است از جمله این که شرکتها برای گزارش صورت های مالی خود با محدودیت قوانین مالیاتی مواجه نمی شوند و در اجرای استانداردهای حسابداری که باعث افشا سودهای غیر نقدی می گردد رغبت بیشتری از خود نشان می دهند. در تحقیق صورت گرفته فرض بر این بوده که در صورت اجرای روش مالیات معوق در ایران چه منافعی ممکن است در ارتباط با شفاف شدن صورت های مالی حاصل شود. با طرح فرضیه هایی برخی از این منافع که شامل واقعی شدن سود شرکت ها, نمایش سرمایه گذاریهای جاری به ارزش بازار و استقبال شرکت ها, از تجدید ارزیابی داراییها مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیق بین 35 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران صورت گرفته و از طریق پرسشنامه دیدگاه جامعه حسابداران و تهیه کنندگان صورتهای مالی با طرح سوالاتی مورد ارزیابی واقع شد. در نهایت نتایج یافته های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه حاصل آن بود که بیشتر پاسخ دهندگان معتقد بودند مسایل مالیاتی در کشور مانع نمایش سودهای غیر نقدی می شود که این امر به سهم خود بر سود شرکتها تاثیر گذاشته و آن را از حالت واقعی بودن خارج می سازد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق👇

فایل رایگان معيارهاي انتخاب تجربه در مستند سازي تجارب مديران | WORD فایل رایگان ازتباط بين کيفيت خدمات دريافتي کارکنان سازمان با قابليت خدمت رساني آن ها به مشتري | WORD فایل رایگان اخلاقيات و مديريت به سوي نظام اخلاقيات يکپارچه در سازمان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين نقش هايي که مديران نظام اداري ايفا مي کنند با اثر بخشي سازماني | WORD فایل رایگان توسعه سازماني و سازمان هاي آينده | WORD فایل رایگان الگوي هماهنگي تلاطم محيطي و استراتژي سازماني | WORD فایل رایگان اصطلاحات ساختاري در نظام بودجه ريزي کشور | WORD فایل رایگان فن آوري اطلاعات و فرهنگ بررسي اهميت ابعاد فرهنگي به کارگيري فن آوري اطلاعات | WORD فایل رایگان يک مدل اجماع در تصميم گيري گروهي: رويکرد فازي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليلي بر بازآفريني شهري با رويکرد فرهنگ مبنا | WORD فایل رایگان طراحي و پياده سازي سيستم سنجش کيفيت توزيع مرسولات عادي در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان تحليلي بر حضور دانشگاه هاي پايتخت هاي کشورهاي جهان اسلام در محيط وب | WORD فایل رایگان ارزيابي ريسک غيرسرطانزايي در مواجهه شغلي با کروم شش ظرفيتي براي دو نوع از آبکاريهاي کروم منتخب شهر تهران | WORD فایل رایگان معماري مسکوني امروز شهر تهران و پروبلماتيک فرهنگ از منظري جامعه شناختي | WORD فایل رایگان شناسايي رابطه ي بين عوامل موثر در ميزان استفاده ي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران از منابع اطلاعاتي الکترونيکي پيوسته و خودکارآمدي آن ها | WORD فایل رایگان رديابي ويروس S سيب زميني (PVS) با استفاده از روش هاي سرولوژيکي و آزمون اختصاصي RT-PCR در استان هاي خراسان رضوي و همدان | WORD فایل رایگان الگوي رابطه دينداري و سلامت روان دانشجويان : تفاوت هاي جنسيتي | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان واسنجي و اعتباريابي پارامترهاي مدل HEC-HMS با الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات PSO رويکرد تک هدفه | WORD فایل رایگان ارزيابي تکنيک پردازش تصوير در تخمين ازت و عملکرد گياه برنج و مقايسه آن با روش هاي متعارف | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات عملکرد دو موتور کاوش عمومي ياهو و گوگل از نظر پوشش کمي زماني نمايه سازي و توجه به عناصر ابرداده اي در رتبه بندي صفحه هاي وب | WORD فایل رایگان کارايي چند روش متفاوت براي محاسبه ي نمايه ي هرست در سري هاي زماني اقليمي | WORD فایل رایگان اثر پي پرونيل بوتوکسايد در حساسيت پسيل معمولي پسته، Agonoscena pistacia Burkhardt and Lauterer به آفت کش آميتراز و فعاليت ويژه آنزيم استراز | WORD فایل رایگان تعيين تعداد نسل و بررسي تغييرات جمعيت حشرات کامل خوشه خوار انگور botrana Lobesia (Tortricidae. Lep (با استفاده از تله ي فرموني در سي سخت، استان کهگيلويه و بويراحمد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوقدانلود فایل رایگان سودمندي استفاده از روش ماليات معوق فایلرایگانسودمندياستفادهازروشمالياتمعوق