فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن | dl | 6505600

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن

فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن :
تعداد صفحات : 33

با توجه به اینکه امروزه قدرت فروشنده به خریدار انتقال یافته است, سازمان ها متوجه این امر شده اند که رقابت با محصولات متمایز و ارزان تر کافی نیست, و مزیت رقابتی صرفا از طریق محصولات متمایز به دست نمی آید, بلکه از طریق ارتقای روابط با مشتری حاصل می شود. در عین حال, مشتریان هزینه های متغیر پایین متحمل می شوند و به سهولت می توانند وفاداریشان را از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر جهت دهند. در حال حاضر وفاداری مشتری به یک شرکت خودروساز و رضایت وی از محصول و خدمات شرکت خودروساز به عنوان دو عامل اساسی, ذهن مدیران را به خود مشغول کرده و تحقق آنها, جز برنامه های مدیران موفق در صنعت خودروسازی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی CRM از کارت امتیازی CRM که دارای چهار بعد (زیر ساختار, فرایند, مشتری و عملکرد سازمانی) است استفاده شده است. پس از شناسایی عوامل به منظور تایید موثر بودن آنها در ارزیابی CRM شرکت ایران خودرو, اقدام به تهیه پرسشنامه جهت انجام مصاحبه های ساختار یافته با کارشناسان و مدیران گردید که نتایج حاکی از تایید این عوامل می باشد. در گام بعدی, وضعیت شرکت در زمینه اجرای CRM با در نظر گرفتن این عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت در نهایت تحلیل شکاف به منظور شناسایی عوامل ایجاد کننده شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی صورت گرفت. شناسایی عوامل موثر در ارزیابی CRM, ارزیابی CRM ایران خودرو و ارایه راه کار به منظور بهبود وضعیت فعلی اجرای CRM, مهمترین خروجی این پژوهش است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن👇

فایل رایگان انتخاب پرتفوليوي مهندسي مجدد فرآيندها | WORD فایل رایگان تاثير يادگيري سازماني بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي | WORD فایل رایگان سودمندي درجه تمرکز بازار در پيش بيني بازده سهام گروه هاي صنعتي بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل رایگان مفاهيم و ويژگي هاي سازمان هاي نظماشوب | WORD فایل رایگان تاثير کشور گرايي مصرف کننده بر قصد خريد کالاهاي وارداتي | WORD فایل رایگان انعطاف پذيري سازماني و عملکرد: مطالعه موردي شرکت هاي توليدي ناحيه صنعتي اراک | WORD فایل رایگان تاثير بلوغ سازماني بر سرآمدي سازمان در شرکت فولاد مبارکه | WORD فایل رایگان رابطه سيبرنتيک و مديريت دانش در سازمان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين فلسفه اخلاق فردي فروشندگان و فرايند تصميم گيري اخلاقي آنها | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي ميزان آرسنيک موجود در منابع آبي روستاهاي شهر ريوش و مقايسه با استانداردهاي موجود با استفاده از GIS | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص کيفيت هوا CO، NO2،SO2، PM10 و O3 در کلانشهر تهران وارتباط آن باداده هاي هواشناسي در طي سال هاي 88 - 1380 | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سيستم توربوشارژر بر پارامترهاي مصرف سوخت موتور، توان و کشش تراکتورهاي ITM475، ITM485 و ITM800 | WORD فایل رایگان مدل ايجاد ثروت انساني سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگري) | WORD فایل رایگان بهينه سازي المان هاي سازه اي پل اتصالي شناور سه بدنه تحت ممان خمشي عرضي حاصل از امواج | WORD فایل رایگان بررسي رابطه خودکارآمدي تحصيلي با همايندي ادراک ازخود و تفکر انتقادي در دانش آموزان | WORD فایل رایگان زيست شناسي بيد سيب زمينيPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روي برگ ده رقم سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان معرفي گونه هايي از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزاي استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان مقايسه نيروهاي وارد بر مفاصل و ماهيچه هاي منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهاي MF285 و MF399 | WORD فایل رایگان تدوين الگوي اقدامات اثربخش در مساجد | WORD فایل رایگان بررسي روند تجزيه متري بيوزين در خاک و تاثير کود آلي بر تجزيه و نيمه عمر آن در شرايط کنترل شده | WORD فایل رایگان بررسي اثرات کيفيت آب و ماده افزودني (سولفات آمونيوم) بر کارايي علف کش گليفوسيت در کنترل علف هاي هرز | WORD فایل رایگان شبيه سازي آبخوان دشت لرستان- دلفان و بررسي سناريوهاي مديريتي با استفاده از مدل MODFLOW | WORD فایل رایگان تحليل آماري ضريب زبري مانينگ درکانال هاي خاکي بدون پوشش گياهي در شبکه آبياري وزهکشي مغان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازندانلود فایل رایگان ارزيابي عملکرد CRM در شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتيازي متوازن فایلرایگانارزيابيعملکردCRMدرشرکتايرانخودرومبتنيبرکارتامتيازيمتوازن