فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران | dl | 6505766

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران

فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران

بخشی از متن فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 28

ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب های فراوان دیده اند. تهران نیز به عنوان کلان شهر اول کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه با توجه به تراکم سازهای, است.کلان شهر تهران بر روی سه گسل فعال واقع شده است (گسل مشا, گسل شمال تهران, گسل ری) که در صورت فعال شدن گسل مشا 20 درصد, گسل شمال تهران 35 درصد و گسل ری 55 درصد شهر ویران خواهد شد. محله فرحزاد در شمال تهران یکی از زلزله خیزترین محله های کلانشهر تهران محسوب می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان آیب پذیری این محله از لحاظ وقوع خطر زلزله است. در این راستا از روش توصیفی تحلیل و نرم افزار GIS و تحلیل فاصله اقلیدسی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 57 هکتار از کل محله فرحزار (136 هکتار) با مساحت نسبی 41 درصد در پهنه با خطر بسیار بالای زلزله (فاصله کمتر از 400 متر تا خط گسل)قرار گرفته است. پهنه با خطر بالای زلزله (فاصله 400 تا 800 متری) مساحتی بالغ بر 39 هکتار یعنی 29 درصد از کل محله را شامل می شود. همچنین 20 هکتار از کل کاربری های مسکونی (34 هکتار) با مساحت نسبی بالغ بر 58 درصد در پهنه با خطر بسیار بالای زلزله قرار گرفته اند. 5/7 هکتار نیز برابر با 22 درصد از کل کاربری های مسکونی در پهنه با خطر بالای زلزله قرار گرفته اند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران👇

فایل رایگان شبيه سازي عددي جريان براي بررسي تغييرات افت انرژي در پايين سرريز پلکاني در حوضچه هاي آرامش | WORD فایل رایگان مديريت و بازيافت نخاله هاي ساختماني | WORD فایل رایگان مروري بر عوامل کالبدي تاثيرگذار بر ارتقاي تعامل کودک با فضاي آموزشي | WORD فایل رایگان مقايسه لهجه صنعاء با عربي فصيح | WORD فایل رایگان توصيف واجي وزنهاي عروضي شعر کلاسيک فارسي بر اساس نظريه آواشناسي عمومي | WORD فایل رایگان نقد زيبايي شناسي غزلهاي سيف فرغاني | WORD فایل رایگان بررسي کارکرد نظام کنشي و غيرکنشي در گفتمانهاي ورزشي | WORD فایل رایگان فرارشته اي: گزارشي از انجمن ادبيات جهاني و موسسه ادبيات جهاني | WORD فایل رایگان حينما يستنجد الترکيب بالصواته -حالتا دفع الالتباس وتاسيس علاقات ترکيبيه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان مروري بر مديريت فرايند در سيستم عامل هاي توزيع شده | WORD فایل رایگان تاثيرحباب قيمتي وتمايلات زيان گريزي سهامداران بر ارزش غيربنيادي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار | WORD فایل رایگان ارايه روشي جديد و ارزان قيمت براي توليد داده فريب GPS به منظور محفاظت از سامانه هاي ناوبري دريايي | WORD فایل رایگان نگرشي تحليلي بر سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه حمايت کيفري از بزهديده اقليت ديني (خلاءها و کاستيها) | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي برخي از ويژگي هاي ويروس آلوده کننده زعفران ( Crocus sativus ) در ايران | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت هزينه بانوان براي کنترل افزايش وزن | WORD فایل رایگان حذف آفت کش کنفيدور از آب هاي آلوده توسط گونه هاي مختلف قارچ تريکودرما | WORD فایل رایگان روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي تفاوت آري، تبعيض نه !! | WORD فایل رایگان مديريت منابع انساني در نيروهاي مسلح | WORD فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحراندانلود فایل رایگان سنجش ميزان آسيب پذيري محله فرحزاد تهران در برابر خطر زلزله با رويکرد مديريت بحران فایلرایگانسنجشميزانآسيبپذيريمحلهفرحزادتهراندربرابرخطرزلزلهبارويکردمديريتبحران