فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي | dl | 6505946

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي

فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي

بخشی از متن فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي :
تعداد صفحات : 16

این تحقیق یک مطالعه کیفی(مصاحبه نیمه ساختاریافته) بوده که با هدف طراحی مدل تربیت و آموزش کارورزی دریانوردی, صورت پذیرفته است. به این منظور, متخصصان علوم دریانوردی که کارورزی های دریانوردی را برای دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سه سال اخیر اجرا کرده اند, انتخاب شدند و از طریق نمونه گیری هدفمند افسران رشته تحصیلی ناوبری و فرماندهی کشتی, مدیریت و کمیسر دریایی, مهندسی مکانیک و برق(مهندسان فنی) به وسیله پرسشنامه باز پاسخ(مبتنی بر چشم انداز, ماموریت و اهداف دانشگاه های علوم دریانوردی) احصا و تحلیل محتوا شده است. سپس, از طریق گروه کانونی این متخصصان که مسوول تربیت و آموزش دانشجویان دانشگاه علوم دریایی نیز می باشند, شاخص های ارتقای آموزش در اجرای کارورزی دریانوردی مشخص شده و اقدامات مدیریتی متناظر این شاخص ها تدوین گردیده اند. بر اساس مطالعات به عمل آمده از مدل های راهبردی آموزش و الگوهای تربیتی, همچنین, مولفه های مورد نظر متخصصان دریانوردی و تربیتی در پرسشنامه بازپاسخ, مدل مفهومی طراحی, که به منظور داشتن یک راهبرد مدون برای اجرای کارورزی, به دانشگاه های علوم دریایی پیشنهاد می گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي👇

فایل رایگان ارتباط استراتژي آموزش شبيه سازهاي دريايي با عملکرد حرفه اي دريانوردان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين آموزش ضمن خدمت دريايي و مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) | WORD فایل رایگان پيش بيني رابطه سلامت روان و عملکرد شغلي براساس ويژگي هاي شخصيتي افسران وظيفه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان ارزيابي ميزان تاثير اجراي دوره هاي آموزشي طولي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف نيروي دريايي راهبردي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ي آموزش و تربيت نيروي انساني در نيروي دريايي راهبردي و توسعه بهينه سواحل مکران | WORD فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي مديريت دانش در درس ناوبري ساحلي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان بررسي نقش فناوري اطلاعات در فرايند سيستم مديريت دانش(مطالعه موردي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)) | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفيت ابعاد فردي، اقتصادي، اجتماعي و علمي دانش آموختگان کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي | WORD فایل رایگان تاثير خودشيفتگي بر عملکرد مديران دانشگاه هاي ساحلي و دريايي جنوب کشور | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه تبخير-تعرق مرجع پنمن-مانتيث ASCE و پنمن-مانتيث فايو 56- در مقياس هاي زماني زيرروزانه مختلف: يک مطالعه عددي | WORD فایل رایگان جداسازي و شناسايي باکتري هاي مقاوم به سرب و کادميم و حذف اين فلزات از پساب شهري | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل الگوي چگونگي تجهيز، تخصيص و وصول مطالبات (مطالعه موردي پنج کشور اسلامي منتخب: ايران، مالزي، پاکستان، اردن و بحرين) | WORD فایل رایگان بررسي مقادير برگاب در آبياري باراني در دو گياه سويا و گندم بهاره | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ي آموزش و تربيت نيروي انساني در نيروي دريايي راهبردي و توسعه بهينه سواحل مکران | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر انعطاف پذيري مالي شرکت ها | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مشهد براساس مدل CSPP | WORD فایل رایگان بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و بهداشت رواني کودکان مبتلا به سرطان | WORD فایل رایگان افزايش دقت پيش بيني بارکل رسوبي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي(مطالعه موردي: رودخانه قطورچاي) | WORD فایل رایگان تاثير سه فرآورده بيولوژيک بر بيماري سوختگي غلاف برگ برنج در مزرعه | WORD فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان رابطه بين دلستگي شغلي مسيوليت پذيري وتحليل عاطفي بارضايت شغلي | WORD فایل رایگان ساخت و هنجاريابي ابزار خودسنجي مهارت هاي تفکر در دانشجويان علوم دريايي استان مازندران | WORD فایل رایگان نقش ظرفيت جذب در ارتقاء دو سوتواني نوآوري (اکتشافي و بهره بردارانه) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و عملکرد مالي واسطه هاي مالي بانک ها،شرکت هاي سرمايه گذاري و بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم درياييدانلود فایل رایگان ارايه مدل تربيت و آموزش کارورزي( دريانوردي) دانشگاه علوم دريايي فایلرایگانارايهمدلتربيتوآموزشکارورزي(دريانوردي)دانشگاهعلومدريايي