فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه | dl | 6506263

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه

فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه

بخشی از متن فایل رایگان طراحي, ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه :
تعداد صفحات : 10

برای اندازه گیری نیازهای کششی ادوات خاک ورزی از دینامومترهایی که به دوگروه مالبندی و اتصال سه نقطه تقسیم می گردند, استفاده می شود. برای اندازه گیری نیروهای بین تراکتور و ادوات سوار, نیاز به استفاده از دینامومترهای اتصال سه نقطه می باشد. در این تحقیق, اقدام به طراحی, ساخت و آزمون دینامومتر قابل تنظیمی با ظرفیت کششی 25 کیلونیوتن شده است که به صورت اتصال سه نقطه سوار بوده و از دو قاب ریلی (کشویی) که در داخل یکدیگر قرار گرفته اند, تشکیل شده است. تنها نیروسنجی که در این دستگاه استفاده شده است شامل یک عدد لودسل نصب شده بین دو قاب دینامومتر می باشد. انواع ادوات سوار به استثنا آن هایی که از محور تواندهی تراکتور نیرو می گیرند, قابل آزمون با این دستگاه بوده و بوسیله این دینامومتر می توان تغییرات نیروی مقاومت کششی آن ها را در شرایط مختلف خاک ورزی اعم از عمق کارهای مختلف و سرعت های متفاوت پیشروی مورد بررسی قرار داد. بعد از کالیبره کردن دینامومتر, آزمون های مزرعه ای دستگاه با استفاده از چهار نوع از ادوات سوار انجام و نتایج به دست آمده از این آزمون ها با اعداد محاسبه شده از روابط داده شده در استاندارد ASAE D497.5 مقایسه گردید. با اندازه گیری نیروی مقاومت کششی ادوات توسط این دینامومتر, کار طراحی تیغه ها, ساقه ها و شاسی ادوات خاک ورزی و انتخاب اندازه صحیح ادوات با توجه به نوع خاک منطقه و توان تراکتورهای موجود به صورت علمی, میسر می گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه👇

فایل رایگان ارزيابي و مقايسه روش هاي زمين آماري در تهيه نقشه مديريت اعمال نرخ-متغير (VRA) علف کش پيش رويشي سيانازين | WORD فایل رایگان تهيه نقشه هاي مديريتي علف هرز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي با هدف کاربرد در کشاورزي دقيق | WORD فایل رایگان ارزيابي تکنيک پردازش تصوير در تخمين ازت و عملکرد گياه برنج و مقايسه آن با روش هاي متعارف | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد مزرعه اي چهار روش وجين بادام زميني | WORD فایل رایگان بررسي اثر رطوبت بر خواص مکانيکي و سرعت حد ميوه زرشک | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير روش هاي بي خاک ورزي، کم خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم بر عملکرد گندم ديم در زمين داراي سنگلاخ منطقه گرمسيري | WORD فایل رایگان بررسي کارايي انرژي مصرفي در کشت گندم ديم توسط تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) (مطالعه موردي: دشت سيلاخور) | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه ديجيتالي اندازه گيري لغزش و سرعت پيشروي مناسب براي تراکتورهاي دو چرخ محرک موجود در کشور | WORD فایل رایگان بررسي و تعيين ميزان توان، سوخت مورد نياز و برخي خواص فيزيکي خاک در چند روش خاک ورزي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD فایل رایگان تبيين رابطه سرمايه روانشناختي وکارآفريني سازماني اعضاي هييت علمي دانشگاه | WORD فایل رایگان تحليل عدم قطعيت در برآورد مولفه هاي بيلان آب در دو مزرعه فارياب در منطقه خشک | WORD فایل رایگان بررسي فرضيات منحني کوزنتس محيط زيستي مطالعه موردي آلودگي آب | WORD فایل رایگان سياست کيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزه ديده گردشگري جنسي | WORD فایل رایگان مدل شبکه عصبي مصنوعي برآورد غلظت رسوب معلق رودخان هاي به کمک تصاوير سنجندهموديس (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري ملاثاني - رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام | WORD فایل رایگان هيات نظارت در پرتو اصل دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارايي علف کش هاي گلايفوسيت و نيکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز سوروف و گاوپنبه | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد و تخصيص عادلانه منابع با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها؛ مطالعه موردي: شعب بانک تجارت استان تهران | WORD فایل رایگان ارزيابي تطبيقي کيفيت محتواي نمايه هاي استنادي (ISI Web of Science Scopus) | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD فایل رایگان اصل حداقل بودن حقوق جزا | WORD فایل رایگان بررسي روند تجزيه متري بيوزين در خاک و تاثير کود آلي بر تجزيه و نيمه عمر آن در شرايط کنترل شده | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاک در خوي،استان آذربايجان غربي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطهدانلود فایل رایگان طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه فایلرایگانطراحي،ساختوآزموندينامومتراتصالسهنقطه