فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) | dl | 6506283

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.)

فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) :
تعداد صفحات : 14

به منظور مطالعه اثر نوع افشانک و زمان اختلاط علف کش با خاک بر میزان کنترل علف های هرز ذرت, پژوهشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تولید نهال و بذر (کیلومتر 25 غرب تهران) در سال 2008 به اجرا درآمد. کرت های اصلی زمان اختلاط علف کش ارادیکان با خاک در 4 سطح بلافاصله, 3 , 6 و 9 ساعت بعد از سمپاشی و کرت های فرعی نوع افشانک در 3 سطح افشانک تی جت استاندارد3 , افشانک شره ای4 و افشانک هوا القا5 بودند. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل: تراکم علف های هرز به تفکیک گونه در سه مرحله بلافاصله قبل از سمپاشی, 15 روز بعد از سمپاشی و 30 روز بعد از سمپاشی, وزن خشک علف های هرز در دو مرحله 15 و 30 روز بعد از سمپاشی و عملکرد ذرت بود. نتایج تحقیق نشان داد افشانک تی جت نسبت به افشانک شره ای و هوا القا از نظر ضریب کیفیت پاشش برتری داشت. افشانک شره ای در مقایسه با سایر افشانک ها طیف وسیعی از علف های هرز ذرت را کنترل نمود. صرف نظر از نوع افشانک, زمان اختلاط علف کش با خاک بلافاصله بعد از سمپاشی, روی عملکرد ذرت افزایش معنی داری نسبت به سایر تیمارها نشان داد. با توجه به واکنش متفاوت علف های هرز به زمان های اختلاط علف کش با خاک بعد از سمپاشی و نیز تاثیر تیمار فوق بر عملکرد ذرت و کاهش وزن خشک علف های هرز, زمان اختلاط علف کش با خاک از صفر تا 4/5 ساعت بعد از سمپاشی نسبت به سایر زمان ها برتری نشان داد. تجزیه مرکب داده ها نشان داد ترکیب تیماری افشانک های تی جت استاندارد (زمان اختلاط علف کش با خاک بلافاصله و 3 ساعت بعد از عملیات سمپاشی), شره ای (زمان اختلاط علف کش با خاک بلافاصله بعد از عملیات سمپاشی) و هوا القا (زمان اختلاط علف کش با خاک بلافاصله, 3 و 6 ساعت بعد از عملیات سمپاشی) نسبت به سایر ترکیب های تیماری دارای بیشترین عملکرد دانه بودند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.)👇

فایل رایگان جداسازي زعفران از ساير اجزاء گل در تونل باد عمودي و بررسي آن با منطق فازي | WORD فایل رایگان انتخاب مدل رياضي مناسب براي خشک کردن ورقه هاي گوجه فرنگي در خشک کن خورشيدي | WORD فایل رایگان اثر مقدار بار و فشار باد يک لاستيک با گوشت سخت بر برخي عوامل مرتبط با فشردگي خاک اندازه گيري شده در مخزن خاک | WORD فایل رایگان سامانه بينايي کامپيوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگي گلخانه اي در شرايط نور طبيعي | WORD فایل رایگان تاثير سطح گلخانه و درصد پوشش گياهي بر کارآيي مبدل زمين به هوا در سرمايش گلخانه | WORD فایل رایگان تاثير روش هاي خاک ورزي بر ميزان مقاومت فروروي خاک، شاخص هاي فني و عملکرد گندم | WORD فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي حساسيت دو رقم ميوه توت فرنگي (Fragaria x ananassa) به کوفتگي | WORD فایل رایگان بررسي بسامدهاي طبيعي ميوه سيب با استفاده از روش آناليز مودال اجزاي محدود | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نقش مولفه هاي کيفيت زندگي همسران جانبازان در پيش بيني سلامت عمومي فرزندان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصادي | WORD فایل رایگان بررسي حساسيت پارامترهاي موثر بر رونديابي هيدروگراف سيل با روش موج پخشي ديفيوژن با مدل هيدرولوژيکي توزيعي WetSpa در حوزه آبخيز زيارت گرگان | WORD فایل رایگان مدل سازي عملکرد گندم و جو ديم بر اساس شاخص هاي خشکسالي و متغيرهاي هواشناسي | WORD فایل رایگان واسنجي و اعتباريابي پارامترهاي مدل HEC-HMS با الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات PSO رويکرد تک هدفه | WORD فایل رایگان خودشيفتگي،عزت نفس و ابعادپرخاشگري درنوجوانان | WORD فایل رایگان تاثير هندسه تبديل همگرا بر پارامترهاي هيدروليکي امواج ضربه اي | WORD فایل رایگان بررسي راه کارهاي بومي مديريت مخاطرات طبيعي فعاليت هاي زراعي روستايي با تاکيد بر سرمازدگي، سيل و خشکسالي مطالعه موردي: شهرستان رازوجرگلان | WORD فایل رایگان بررسي اثر سامانه کنترل دور فن بر يکنواختي دماي هواي ورودي خشک کن خورشيدي | WORD فایل رایگان به کارگيري برنامه ريزي آرماني تصادفي در مديريت منابع آب | WORD فایل رایگان مقايسه نيروهاي وارد بر مفاصل و ماهيچه هاي منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهاي MF285 و MF399 | WORD فایل رایگان ارزيابي شاخص ردپاي آب محصولات زراعي حوضه آبريز درياچه اروميه با اعمال اثر تغييراقليم | WORD فایل رایگان آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان بررسي امکان پيش بيني ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با استفاده از پارامترهاي زوديافت خاک | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه توزين تخم مرغ به کمک سنسور خازني و شبکه عصبي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.)دانلود فایل رایگان بررسي اثرات نوع افشانک سمپاشي و زمان اختلاط علف کش با خاک برکنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.) فایلرایگانبررسياثراتنوعافشانکسمپاشيوزماناختلاطعلفکشباخاکبرکنترلعلفهايهرزذرت(ZeamaysL.)