فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد | dl | 6506588

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد

فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد

بخشی از متن فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد :
تعداد صفحات : 12

به منظور بررسی روش های غیرشیمیایی مبارزه با علف های هرز باغات پسته, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار در سال 1386 در یکی از باغات پسته ایستگاه تحقیقات فیض آباد, اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش, استفاده از روشهای غیرشیمیایی کنترل علف های هرز شامل سه نوع مالچ (خاکپوش) (پلاستیک نیمه شفاف, کاه وکلش, چیپس چوب) و دو روش فیزیکی و مکانیکی به ترتیب شامل شعله افکن و رتیواتور که در زمان رشد کامل علف های هرز اعمال گردیدند, و تیمار شاهد بود. تیمارها در مرحله 7-5 برگی علفهای هرز اعمال شدند. 35 روز پس از اعمال تیمارها تراکم و وزن خشک علف های هرز در هر کرت محاسبه شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کارایی هریک از تیمارها درکنترل علفهای هرز به ترتیب بصورت مالچ پلاستیک, مالچ چیپس چوب, مالچ کاه وکلش, شعله افکن و رتیواتور بود. بیشترین و کمترین هزینه کنترل علف های هرز به ترتیب مربوط به تیمار مالچ پلاستیک با مقدار هزینه 5,500,00 ریال و تیمار رتیواتور با مقدار هزینه 000‚240 ریال بود, که به دلیل هزینه بالای کاربرد مالچ پلاستیک, این تیمار قابل توصیه نمی باشد. علیرغم کارایی کمتر تیمار روتیواتور در مقایسه با دیگر تیمارها, به دلیل کنترل مناسب علف های هرز یکساله, حفظ رطوبت خاک, سادگی عملیات این روش نسبت به سایر روش ها, باغداران نیز استفاده از تیمار رتیواتور را ترجیح میدهند که با نتایج این بررسی از لحاظ اقتصادی مطابق است, اما در کنترل علف های هرز چندان موفق نبود. در جمع بندی, مالچ چیپس چوب و مالچ کاه و کلش کارایی بالایی را در کنترل علف های هرز داشتند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد👇

فایل رایگان ترجيح ميزباني و بيولوژي بيد سيب زميني، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روي برگ هاي 12 ژرم پلاسم سيب زميني تحت شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان ارزيابي پرآزاري جدايه هاي قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روي نهال ها و شاخه هاي بريده گردو | WORD فایل رایگان تاثير علف کش متري بيوزين بر منحني کاتسکي و پارامترهاي فلورسنس کلروفيل در بيوتيپ هاي مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت برخي ارقام گوجه فرنگي نسبت به نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ايجاد شده توسط قارچ هاي مايکوريزي آربوسکولار(AMF) عليه نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) | WORD فایل رایگان استفاده از منحني هاي هماثر در بررسي اثر افزايشي، هم افزايي و همکاهي اختلاط علف کش هاي کلوپيراليد و گلايفوسيت در کنترل علف هرز تلخه | WORD فایل رایگان مقاومت برخي ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae | WORD فایل رایگان رفتار تخاصمي درون گونه اي موريانه زيرزميني Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان برآورد بهره وري آب محصولات عمده دشت نيشابور و بهينه سازي سطح زير کشت محصولات | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هاي رگرسيوني و عصبي- فازي در برآورد هدايت هيدروليکي اشباع خاک | WORD فایل رایگان امکان سنجی جایگزینی کاتالیست جامد β- زیولیت در واحد آلکیلاسیون | WORD فایل رایگان تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده ي دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه ي استثنايي وصال بيرجند | WORD فایل رایگان صحت سنجي برآورد تبخير و تعرق از مدل هاي سبال و هارگريوز– ساماني با استفاده ازداده هاي لايسيمتر | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان هيجان مدار به شيوه گروهي بر بخشودگي بين فردي و اميد در زنان مطلقه | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي فراواني ويروس هاي M و S سيب زميني دربرخي استان هاي ايران | WORD فایل رایگان اثر محلول پاشي عناصر سيليس، پتاسيم و روي بر برخي ويژگي هاي زراعي و خسارت بيماري بلاست و کرم ساقه خوار نواري( Chilo suppressalis Walker) برنج رقم طارم هاشمي | WORD فایل رایگان بررسي تحليلي کاربردپذيري استاندارد آر.دي.اي در محيط اطلاعاتي جديد: ضرورت بازتعريف روابط و کارکردهاي جديد | WORD فایل رایگان پايش وضعيت هاي رطوبتي و روند آن ها بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحي مختلف آب و هوايي ايران | WORD فایل رایگان آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگاراوليه باابعادنگرش به نحوه انتخاب همسر دردانشجويان دانشگاه پيام نوراستان تهران | WORD فایل رایگان کارکرد اسامي نوعي غلامان و کنيزان در ساخت ايهام تناسب در ادب پارسي | WORD فایل رایگان مديريت بحران امام خميني (ره) در دوران جنگ تحميلي | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل جغرافيايي جرايم مواد مخدر در شهر کرمان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباددانلود فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد فایلرایگانمبارزهغيرشيمياييباعلفهايهرزباغاتپستهدرمنطقهفيضآباد