فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد | dl | 6506588

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد

فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد

بخشی از متن فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات : 12

به منظور بررسی روش های غیرشیمیایی مبارزه با علف های هرز باغات پسته, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار در سال 1386 در یکی از باغات پسته ایستگاه تحقیقات فیض آباد, اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش, استفاده از روشهای غیرشیمیایی کنترل علف های هرز شامل سه نوع مالچ (خاکپوش) (پلاستیک نیمه شفاف, کاه وکلش, چیپس چوب) و دو روش فیزیکی و مکانیکی به ترتیب شامل شعله افکن و رتیواتور که در زمان رشد کامل علف های هرز اعمال گردیدند, و تیمار شاهد بود. تیمارها در مرحله 7-5 برگی علفهای هرز اعمال شدند. 35 روز پس از اعمال تیمارها تراکم و وزن خشک علف های هرز در هر کرت محاسبه شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کارایی هریک از تیمارها درکنترل علفهای هرز به ترتیب بصورت مالچ پلاستیک, مالچ چیپس چوب, مالچ کاه وکلش, شعله افکن و رتیواتور بود. بیشترین و کمترین هزینه کنترل علف های هرز به ترتیب مربوط به تیمار مالچ پلاستیک با مقدار هزینه 5,500,00 ریال و تیمار رتیواتور با مقدار هزینه 000‚240 ریال بود, که به دلیل هزینه بالای کاربرد مالچ پلاستیک, این تیمار قابل توصیه نمی باشد. علیرغم کارایی کمتر تیمار روتیواتور در مقایسه با دیگر تیمارها, به دلیل کنترل مناسب علف های هرز یکساله, حفظ رطوبت خاک, سادگی عملیات این روش نسبت به سایر روش ها, باغداران نیز استفاده از تیمار رتیواتور را ترجیح میدهند که با نتایج این بررسی از لحاظ اقتصادی مطابق است, اما در کنترل علف های هرز چندان موفق نبود. در جمع بندی, مالچ چیپس چوب و مالچ کاه و کلش کارایی بالایی را در کنترل علف های هرز داشتند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد👇

فایل رایگان ترجيح ميزباني و بيولوژي بيد سيب زميني، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روي برگ هاي 12 ژرم پلاسم سيب زميني تحت شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان ارزيابي پرآزاري جدايه هاي قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روي نهال ها و شاخه هاي بريده گردو | WORD فایل رایگان تاثير علف کش متري بيوزين بر منحني کاتسکي و پارامترهاي فلورسنس کلروفيل در بيوتيپ هاي مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت برخي ارقام گوجه فرنگي نسبت به نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ايجاد شده توسط قارچ هاي مايکوريزي آربوسکولار(AMF) عليه نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) | WORD فایل رایگان استفاده از منحني هاي هماثر در بررسي اثر افزايشي، هم افزايي و همکاهي اختلاط علف کش هاي کلوپيراليد و گلايفوسيت در کنترل علف هرز تلخه | WORD فایل رایگان مقاومت برخي ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae | WORD فایل رایگان رفتار تخاصمي درون گونه اي موريانه زيرزميني Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان امکان وقوع جنايت به وسيله ترک فعل | WORD فایل رایگان نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حکومت با بررسي کارکردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71و85 و 138 قانون اساسي | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان پيشبيني خودکارآمدي کاريابي و تصميم گيري شغلي براساس سبک هاي دلبستگي | WORD فایل رایگان توانايي علف چشمه Nastutium officinale و پونه Mentha pulegium در جذب نيترات و فسفات مازاد آب | WORD فایل رایگان تاثير آبپايه و زبري هاي مصنوعي روي شيب معکوس بر خصوصيات پرش هيدروليکي | WORD فایل رایگان رابطه ي سبکهاي مقابلهاي و فرسودگي شغلي با عملکرد شغلي مديران مراکز پيش از دبستان | WORD فایل رایگان رهيافتي جديد جهت تعيين طول دوره رشد بالقوه در ايران | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تکنيک هاي تجربي طرحواره درماني بر روي طرحواره هاي افراد افسرده | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سبکهاي پردازش اطلاعات و ناگويي خلقي مطالعه موردي زنان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان تاثير کم آبياري و خشکي موضعي ريشه بر عملکرد و کارآيي مصرف آب دو رقم سيب زميني | WORD فایل رایگان استفاده غيرمجاز پليس از دستگاه ردياب؛ جلوهاي از نقض حريم خصوصي در رويه قضايي ديوان عالي ايالات متحده و دستاوردهاي آن | WORD فایل رایگان مطالعه نظارت قضايي بر عملکرد اجرايي قوه مجريه | WORD فایل رایگان آناليزديناميکي ديوارحايل طره اي به روش المان محدود تحت اثرزلزله براساس طيف بازتاب سه زلزله Chichi Norethredge, kobe بادرنظر گرفتن اثراندرکنش خاک و سازه | WORD فایل رایگان دسته بندي و اصطلاح شناسي آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسي بر پايه الگوي ملزومات کارکردي پيشينه هاي کتابشناختي از ديدگاه کاربران فهرست هاي رايانه اي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباددانلود فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد فایلرایگانمبارزهغيرشيمياييباعلفهايهرزباغاتپستهدرمنطقهفيضآباد