فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز | dl | 6506740

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز

فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز

بخشی از متن فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

به منظور بررسی پراکنش فضایی و طراحی یک برنامه نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت برای شته های فعال در مزارع گندم شهرستان اهواز و حومه در طی فصول زراعی 1390 - 1391 نمونه برداری هایی به طور منظم و دو بار در هفته به عمل آمد. جهت برآورد پراکنش فضایی شته ها از شاخص های تیلور و آیوایو استفاده شد و به کمک مدل گرین تعداد نمونه لازم و معادلات خطوط تصمیم گیری برای برآورد میانگین جمعیت آن ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تیلور برای برآورد پراکنش فضایی شته ها مناسب تر از مدل آیوایو می باشد. از پارامترهای مدل تیلور برای تهیه ی مدل نمونه برداری دنباله ای به روش گرین در سطوح دقت 0/25 و 0/10 استفاده شد. نتایج نشان داد که اندازه نمونه جهت تخمین دقیق میانگین جمعیت با افزایش دقت نمونه برداری افزایش یافت. همچنین تعداد نمونه لازم جهت برآورد تراکم جمعیت, از 8 تا 210 خوشه برای دقت 0/1 و از 1 تا 34 خوشه در دقت 0/25 برای تراکم های 16 تا 0/3 عدد شته در خوشه متغیر بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نمونه برداری به منظور تخمین جمعیت شته ها می تواند بین 44 تا 83 در صد کاهش یابد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز👇

فایل رایگان بررسي برخي ويژگي هاي رويشي و زايشي علف هاي هرز غالب در کشت گوجه فرنگي تحت تاثير تيمارهاي علف کش متريبوزين و مالچ هاي غيرزنده | WORD فایل رایگان واکنش علف هرز اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونيومي و نيتراتي کود نيتروژنه | WORD فایل رایگان مقايسه شاخص مقاومت چند رقم زراعي سيب زميني نسبت به سوسک کلرادوي سيب زميني، Leptinotarsadecemlineata (Say) (Col.:Chrysomelidae) | WORD فایل رایگان مشکلات پيش روي تشخيص فيتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR | WORD فایل رایگان بررسي اثر کاربرد روغن هاي گياهي بر کشش سطحي، پخشيدگي و کارايي علف کش ستوکسيديم در کنترل يولا ف وحشي(Avena ludoviciana Durieu.) | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي carpophilus Wilsonomyces عامل لکه غربالي هسته داران در استان خراسان رضوي با استفاده از نشانگر PCR-rep | WORD فایل رایگان اثرات کشندگي امواج مايکروويو روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تنش خشکي بر رشد و پراکنش علف هرز اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي دو قارچ کش در کنترل بيماري لکه آجري روي دو رقم بادام در حاشيه زاينده رود | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثر زهکشي کنترل شده بر روي کاهش ضريب زهکشي و حجم زه اب خروجيدر مزارع نيشکر کشت و صنعت امام خميني | WORD فایل رایگان نقش جهت شيب بر پراکنش مکاني برخي از ويژگي هاي خاک و ويژگي هاي کمي، کيفي ورويشي هلو در منطقه سامان شهرکرد | WORD فایل رایگان تعيين عوامل موثر بر وقوع خشکسالي با تحليل داده هاي پانلي(مطالعه موردي استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان تعريف و پهنه بندي يک شاخص تلفيقي در محيط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصرکم مصرف مس، روي، منگنز و آهن در خاک دشت بروجن-فرادنبه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان نظريه اجتماعي و محيط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل گيري رفتار و الگوي اطلاع يابي | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان آينده‎ي سرعنوان‎هاي موضوعي: پيش ‎همارايي در مقابل پس‎همارايي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير امواج اولتراسونيک و پرايمينگ بذر بر سبز شدن بذر و رشد لوبيا چشم بلبلي (Vigna sinensis L.) در شرايط کاربرد تريفلورالين | WORD فایل رایگان الگوي مشاورهاي حل تعارضات زناشويي مبتني بر ديدگاههاي جنسيتي قرآن کريم | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين قيمت محصولات با ميزان رضايت مندي مشتريان شرکت به پخش تبريز | WORD فایل رایگان مدليابي علي اشتياق تحصيلي بر مبناي منابع شخصي و منابعاجتماعي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اميرکبير تهران | WORD فایل رایگان آسيب شناسي سبک زندگي در برنامه هاي تلويزيون و راهکارهاي ارتقاي آن در ايران امروز | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي خاک با ويژگي هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقالوالنسيا در منطقه کازرون استان فارس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهوازدانلود فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز فایلرایگاننمونهبرداريدنبالهايبادقتثابتازشتههايمزارعگندمدراهواز