فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته | dl | 6507322

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته

فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته

بخشی از متن فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ارتباط تنگاتنگی باهم دارند . کشاورزی پایدار, تولید و بهره برداری مداوم از یک زیست بوم زراعی با رعایت جنبه های مختلف زیست محیطی بر اساس به کارگیری حداقل نهاده ها (غیر از کود آلی) است. فسفر یکی از عناصر مهم و ضروری برای گیاهان است. برای تامین فسفر موردنیاز از کودهای فسفره استفاده می شود که در شرایط خاک, به صورت نامحلول درآمده و از د سترس گیاه خارج می شود . کودهای زیستی حاوی میکروارگانیسم های حل کننده فسفات باعث حل شدن فسفر نامحلول و کاهش مصرف کودهای شیمیایی می گردد. به منظور بررسی قابلیت ماندگاری باکتری های حل کننده فسفات در گرانول آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد . بدین ترتیب که 10 ایزوله انتخاب شدند و به ترتیب با نسبت 50, 25, 15, 10 درصد از آپاتیت, ماده آلی, گوگرد و محلول گرانول ساز (نسبت 1:1 و 2:1 باکتری و ملاس چغندر قند) برای هر ایزوله تهیه شد. محصول نهایی در دمای 28 و 40 درجه سانتی گراد خشک و 4 ماه نگهداری شد و شمارش جمعیت بلافاصله و در 10, 20, 30, 60, 90, 120 روز بعد به روش سری های رقت انجام گرفت. بیشترین جمعیت باکتری در نسبت 1:1 مایه تلقیح به ملاس چغندر قند مشاهده شد البته برخی از باکتری ها توانستند در نسبت 2:1 نیز جمعیت خود را تا مدتی حفظ کنند. گرانول تولیدشده بر اساس استاندارد تعریف شده تا 3 ماه جمعیت خود را حفظ کرد و مناسب ترین جمعیت در گرانول 1:1 خشک شده در 28 درجه سانتی گراد مشاهده شد و برخی از گرانو ل های نسبت 1:1 دمای 40 درجه سانتی گراد نیز با استاندارد تعریف شده مطابقت داشتند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته👇

فایل رایگان شبيه سازي رطوبت و نيترات خاک تحت مديريت هاي مختلف کود براي گياه فلفل در اصفهان توسط مدلEu-Rotate-N | WORD فایل رایگان مقايسه چهار روش محاسبه وزن در ارزيابي تناسب اراضي به کمک منطق فازي براي پيش بينيعملکرد گندم | WORD فایل رایگان تاثير منابع و مقادير مختلف نيتروژن، ميزان کربنات کلسيم خاک و مقادير مختلف بقاياي يونجهبر هدررفت نيتروژن به صورت آمونياک | WORD فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن | WORD فایل رایگان تحليل فراواني رخداد يخبندان هاي زودرس پاييزهمطالعه موردي: ايستگاه هاي همديد خراسان رضوي | WORD فایل رایگان واسنجي و ارزيابي مدل هاي مختلف تخمين تابش خورشيدي روزانه در مقياس هاي زماني فصليو سالانه در منطقه شيراز | WORD فایل رایگان تاثير دو نگرش متفاوت فاصله ي دو مجموعه بر روي ريزمقياس نمايي فراکتالي درجه حرارتدر مشهد | WORD فایل رایگان اثربخشي فعاليت هاي راهبردي بر مهارت محاوره اي مطالعه موردي فارسي آموزان خارج از ايران | WORD فایل رایگان بررسي چندوچون مصدرهاي عاميانه فارسي در فرهنگ معين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي تجارت آب مجازي در بخش صنعت استان زنجان | WORD فایل رایگان بهبود دقت تعيين موقعيت در شبکه بي سيم مبتني برکشف الگو در محيط مسقف | WORD فایل رایگان بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و بهداشت رواني کودکان مبتلا به سرطان | WORD فایل رایگان بررسي کارايي فرايند شناورسازي با هواي محلول در حذف آنيلين از محيط هاي آبي | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان مطالعه اثر ژيوتکستايل بر افزايش مقاومت برشي و ظرفيت باربري خاک رس مسلح شده با ژيوگريد و بررسي همبستگي آنها | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي تکميلي براي دانش آموزان با اختلال کاستي توجه/ بيش فعالي در مدارس ابتدايي | WORD فایل رایگان رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناورياطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير درس پژوهي خلاقيت محور بر توسعه توانمنديهاي حرفه اي معلمان و يادگيري رفتار خلاق معلمان و دانش آموزان | WORD فایل رایگان منابع و خدمات کتابخانه ديجيتال دانشگاه شيراز در تقابل با نيازهاي کاربران | WORD فایل رایگان مختصات سبک زندگي مطلوب در نظام مردم سالاري اسلامي | WORD فایل رایگان مقايسه کارآمدي اصطلاحنامه و هستي شناسي در بازيابي مفاهيم موضوعي (مطالعه موردي اصطلاحنامه اصفا ) | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD فایل رایگان مباني و تحولات اصول صلاحيت مبتني بر رابطه تابعيت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاتهدانلود فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته فایلرایگانبررسيقابليتماندگاريباکتريهايحلکنندهفسفاتدرگرانولفسفاته