فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي | dl | 6507336

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي

فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي :
تعداد صفحات : 29

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی تفاوت در به کارگیری سبک های مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه های دانشگاه و بررسی این تفاوت بر پایه متغیرهای جمعیت شناختی آنها (جنسیت, رشته تحصیلی, عضویت در هییت علمی, پاره وقت یا تمام وقت بودن مدیریت و تجربه مدیر) است. سبک های مدل توماس (اجبار, اجتناب, گذشت, سازش و همکاری) به عنوان چارچوب نظری به کار گرفته شد. با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته به گردآوری اطلاعات پرداخته شد. جامعه آماری, مدیران کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ناحیه ای, 145 نفر از مدیران برای پاسخگویی به پرسش های پرسشنامه انتخاب شدند. برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی درصد, میانگین, انحراف معیار, واریانس و آزمون های استنباطی مانند t تک متغیره, T2 هتلینگ, تحلیل واریانس چند عاملی (MANOVA) و تعقیبی توکی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد ترجیح مدیران کتابخانه های دانشگاهی برای مدیریت تعارض سبک همکاری است؛ سبک های اجبار و سازش و سپس سبک های گذشت و اجتناب ترجیح بعدی مدیران هستند. همچنین بر پایه نتیجه پژوهش متغیرهای جنسیت, رشته تحصیلی و عضویت در هییت علمی دانشگاه تاثیری روی انتخاب سبک های مدیریت تعارض ندارند. مدیرانی که عضو هییت علمی دانشگاه نبودند, تمایل بیشتری به استفاده از سبک گذشت داشتند. پاره وقت یا تمام وقت بودن مدیریت روی انتخاب سبک مدیریت تعارض تاثیرگذار است. به این صورت که مدیران تمام وقت بیشتر از مدیران پاره وقت از سبک اجتناب استفاده می کنند. همچنین با افزایش سابقه مدیریت, تمایل مدیران به استفاده از سبک اجتناب کمتر می شود. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که مدیران زن و مدیران مرد تمام وقت یا پاره وقت در انتخاب سبک مدیریت تعارض یکسان عمل می کنند. همچنین مدیران مرد با سابقه, بیشتر از مدیران زن با سابقه از سبک اجبار برای مدیریت تعارض استفاده می کنند. از این رو, لازم است مدیران کتابخانه های دانشگاهی در زمینه آشنایی با انواع تعارض سازمانی, تعارض سازنده و مخرب, مدیریت تعارض, سبک های مدیریت تعارض و چگونگی استفاده از تعارض برای پیشرفت و رشد سازمان آموزش ببینند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي👇

فایل رایگان بررسي کاربرد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي علوم کتابداري و اطلاع رساني در کتابخانه هاي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي | WORD فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان ارزيابي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پايه شاخص هاي اچ.، جي. و پارامتر ام | WORD فایل رایگان کارکردي نو براي وب سايت هاي کودکان: بسترسازي براي پرورش ويژگي هاي تفکر عمليات عيني (طبقه بندي، رديف بندي، نگهداري ذهني و بازگشت پذيري) از ديدگاه نظريه پياژه | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده ي دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه ي استثنايي وصال بيرجند | WORD فایل رایگان مقايسه کارآمدي اصطلاحنامه و هستي شناسي در بازنمون دانش (طراحي و ساخت نمونه هستي شناسي اصفا) | WORD فایل رایگان تحليل آماري سير تحول و زمينه هاي نشر کتاب ايران ميان سا ل هاي 1358- 1387 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان سبک زندگي مطلوب بر اساس ديدگاه ارتباطي (ارتباط انسان با خود، خداوند، ديگران و طبيعت) | WORD فایل رایگان آسيب شناسي سبک زندگي در برنامه هاي تلويزيون و راهکارهاي ارتقاي آن در ايران امروز | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مديريت خودگويي در کاهش ميزان افسردگي دانش آموزان دبيرستاني | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تکنيک هاي تجربي طرحواره درماني بر روي طرحواره هاي افراد افسرده | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | WORD فایل رایگان اثرات بالقوه ايجاد بازار آب بر ارتقاء بهره وري و کاهش منازعات مربوط به آب در استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش حضوري بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد کم خوني ناشي از فقرآهن | WORD فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب | WORD فایل رایگان مقايسه ابعادسرشتي منشي افرادمبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه باافرادسالم | WORD فایل رایگان رابطه اقدامات منابع انساني و ميزان اجراي مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت حل مسيله و مهارت ابراز وجود والدين بر ميزان سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش حقوق متقابل والد فرزند از ديدگاه آموزه هاي اسلامي بر کاهش تعارضات والد فرزند | WORD فایل رایگان حذف رنگ هاي راکتيو از پساب هاي نساجي با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهاي دانه کنجد روکش شده با پلي وينيل الکل | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رضايت اززندگي باسلامت عمومي و سازگاري | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهيدانلود فایل رایگان بررسي به کارگيري سبک هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي فایلرایگانبررسيبهکارگيريسبکهايمديريتتعارضتوسطمديرانکتابخانههايدانشگاهي