فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي | dl | 6507362

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي

فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي

بخشی از متن فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي :
تعداد صفحات : 16

هدف: شکاف دیجیتالی مفهومی است که از دهه 1990 به حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی وارد شده, و به فرصت های نابرابر گروه های مختلف اجتماعی در دسترسی به این فناوری ها اشاره دارد. مقاله حاضر به مرور این مفهوم می پردازد و راهکارهایی در زمینه نقش کتابخانه های عمومی در ترمیم آن ارایه می دهد. روش: نمونه ای هدفمند متشکل از 28 کتابخانه عمومی هفت کشور انگلیس یزبان (امریکا, انگلستان, کانادا, استرالیا, ایرلند, نیوزیلند و آفریقای جنوبی), که اقداماتی در زمینه عبور از شکاف دیجیتال پیش بینی کرده اند, انتخاب شد. سپس, با کمک تحلیل محتوای کیفی وب سایت این کتابخانه ها مطالعه شد و اقدامات پیشنهادی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان, بر پایه تحلیلی مبتنی بر مرور آثار و توجه به گزیده ای از اقدامات به عمل آمده, راهکارهایی برای ترمیم شکاف دیجیتالی پیشنهاد گردید. یافته ها: بر پایه میزان برخورداری کتابخانه های عمومی از امکانات رایانه ای و برخورداری کاربران آنها از مهارت های سواد اطلاعاتی چهار سطح شکاف دیجیتالی (عمیق, نیمه عمیق, متوسط و سطحی) شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که مهمترین راهکار در ترمیم شکاف دیجیتالی توجه به رویکرد آموزشی و توسعه خدمات جانبی کتابخانه ها است. راهکارهای دیگر در این زمینه عبارتند از: تجهیز منابع و امکانات رایانه ای, ظرفیت سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای ارتقا نظام های رایانه ای موجود, بازنگری در خط مشی مجموعه سازی, فراهم آوری امکان دسترسی کاربران به خدمات اینترنتی, ایجاد خدمات غیر حضوری مانند میز مرجع الکترونیکی, برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی, ایجاد و روزآمدسازی وب سایت کتابخانه و ترغیب کاربران به استفاده از خدمات وبی, تعامل با نهادهای آموزشی و تشویق کاربران به استفاده از خدماتی که در آنها از ابزارهای نوین اطلاعاتی استفاده شده است. ارزش و اصالت: با وجود اهمیت موضوع شکاف دیجیتالی و انتشار منابع انگلیسی فراوان در این زمینه, تاکنون در منابع فارسی به این موضوع توجه کافی نشده است. بر این اساس, انتشار این مقاله می تواند تا حدودی برای تولید منابع فارسی مرتبط در این زمینه مفید باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي👇

فایل رایگان تاثير جو سازماني بر خلاقيت کارکنان: مطالعه موردي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي | WORD فایل رایگان ارزشيابي کاربردپذيري وب سايت کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ديد کاربران | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات عملکرد دو موتور کاوش عمومي ياهو و گوگل از نظر پوشش کمي زماني نمايه سازي و توجه به عناصر ابرداده اي در رتبه بندي صفحه هاي وب | WORD فایل رایگان تحليل بسط عبارت هاي جستجوي موضوعي دانشجويان، الگوهاي بسط و همخواني آن ها با سر عنوان هاي موضوعي فارسي در فهرست رايانه اي | WORD فایل رایگان بررسي نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازماني کتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهر اصفهان با استفاده از کارت امتيازي متوازن (BSC) | WORD فایل رایگان شناسايي کتاب هاي مناسب غير درسي همخوان با کتاب هاي درسي علوم تجربي و تعليمات اجتماعي مقطع دبستان (راهبردي براي تدريس معلمان و مجموعه سازي در کتابخانه هاي آموزشگاهي) | WORD فایل رایگان از الهه گايا تا نقطه امگا: نظريه هاي مطرح در زمينه يکپارچگي اطلاعات | WORD فایل رایگان بررسي نگرش اعضاء هييت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درباره بهره گيري از مخزن سازماني آن دانشگاه | WORD فایل رایگان بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در کتابخانه ها ي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و کرمان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي فرضيات منحني کوزنتس محيط زيستي مطالعه موردي آلودگي آب | WORD فایل رایگان حمايت هاي حقوقي ديوان کيفري بين المللي از بزه ديدگان | WORD فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD فایل رایگان شکل گيري حق داشتن سلاح و تاثير آن بر حقوق کيفري | WORD فایل رایگان بررسي اثرات اندرکنش خاک و سازه درديوارحايل طره اي مدفون درخاک براي دونوع خاک نرم و سخت به روش اجزاء محدود درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان پاتوتايپينگ و بررسي شيوع اشريشياکلي هاي بيماري زاي روده اي در نمونه هاي آب ورودي به تصفيه خانه هاي شهر تهران | WORD فایل رایگان نقش رفتار مقتول در رابطه استناد قتل عمدي | WORD فایل رایگان پيش بيني خطر اشاعه سلاحهاي بيولوژيکي مبتني بر فناوري نانو: چالشهاي رژيم بين المللي کنترل تسليحات | WORD فایل رایگان بررسي رفتار مهاربند همگراي ضربدري و شورن تحت اثر بارگذاري انفجار | WORD فایل رایگان دانشگاه کارآفرين وتوسعه صنعتي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD فایل رایگان روابط عمومي آنلاين درکتابخانه‎ هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در کتابخانه ها ي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و کرمان | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم توصيه گر بافت آگاه در شرايط آلودگي هوا | WORD فایل رایگان هيات نظارت در پرتو اصل دادرسي منصفانه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عموميدانلود فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي فایلرایگانترميمشکافديجيتاليباگسترشخدماتآموزشيوفرهنگيدرکتابخانههايعمومي