فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS | dl | 6507557

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS

فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

تهران در منطقه ای حادثه خیز قرار دارد که احتمال وقوع زلزله و بروز خسارت های گسترده در نتیجه آن, بسیار زیاد است . گسل های تهران از مناطق پرتراکم و یا از نزدیکی آن ها عبور می کند و در صورت فعال شدن این گسل ها امکان وقوع خسارت های فراوان بسیار زیاد است یکی از این مناطق مهم, منطقه یک شهر تهران است که به سبب قرارگیری در دامنه های جنوبی البرز و گسل مشا – فشم و گسل شمال تهران ساخت و ساز در ارتفاعات, جمعیت, تمرکز سرمایه, برج های بلندمرتبه در ارتفاعات معابر کم عرض , ترافیک سنگین جاده ها, رعایت نشدن قوانین ساخت و ساز در اکثر موارد, نیازمند برنامه ریزی به منظور پیشگیری از بحران می باشد با توجه به اینکه بیشتر صدمات ناشی از زلزله به سبب عدم مقاومت فیزیکی بافت, عدم امکان امداد رسانی و عدم توان برگشت پذیری بوده و ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با وضعیت نامطلوب کالبدی دارد. مقاله حاضر می کوشد تا با ارزیابی آسیب پذیری کالبدی و تعیین پهنه های آسیب پذیر, موثرترین راهبردهای نیل به ارتقا کیفیت ایمنی محیط کالبدی در برابر زلزله احتمالی را ارایه نماید. بدین منظور با استفاده از شاخص های پنج گانه تراکم جمعیتی, خطر پذیری کاربری اراضی , کیفیت ابنیه, عمر ابنیه, دسترسی به مراکز امداد و نجات لایه های اطلاعاتی هریک از متغیرهای مذکور تولید شد و با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی IHWP در محیط Arc GIS این لایه ها تلفیق گردیده و موقعیت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بافت کالبدی منطقه یک در برابر زلزله احتمالی شرایط نسبتا ایمن دارد. نواحی 9 و 7 و 5 بسیار ایمن, نواحی 4 و 6 و 10 ایمن و نواحی 2 و 8 ایمنی متوسط و نواحی 1 و 3 از نواحی با ایمنی پایین و در معرض حادثه ارزیابی شدند. به طور کلی شمال این منطقه, دارای معابر و خیابان های کم عرض و ساختمان های بلندمرتبه بافت های فرسوده و امکان مخروبه و.. تا از نقاط ناامن و آسیب پذیر در برابر زلزله است. بنابراین براساس اصول مدیریت شهری در حال حاضر تراکم فروشی غیر اصولی شهرداری تهران در این منطقه و روند رو به رشد جمعیت, اصلی ترین زنگ حطر جدی برای حیات منقطه تلقی می گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS👇

فایل رایگان پهنه بندي احتمال رخداد بيشينه بارش روزانه در استان همدان | WORD فایل رایگان بررسي جريان هاي کشندي با استفاده از مدل MIKE21 و اندازه گيري ميداني و مدل جهاني FES در خليج فارس | WORD فایل رایگان تحليل اکتشافي داده هاي فضايي تغييرات بارش ماهانه و فصليحوضه هاي آبريز مند و حله | WORD فایل رایگان ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت هاي شهريبا استفاده از ANP و GIS(مطالعه موردي: شهر سميرم) | WORD فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين | WORD فایل رایگان ارزيابي و پايش پوشش گياهي مبتني بر منطق فازيبا استفاده از تصاوير ماهوار هاي(مطالعه موردي: پارک ملي بمو - شيراز) | WORD فایل رایگان تبيين نقش اسکان جمعيت در تحقق توسعه پايدار مناطق مرزي مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان بررسي پيش نشانگرهاي ابر زلزله و تغييرات دمايي در شناسايي گسل هاي مسبب زمين لرزه مطالعه موردي: زلزله محمدآباد ريگان (7 بهمن 1389) | WORD فایل رایگان بهبود تخمين ارتفاع جنگل به کمک بهينه سازي ماتريس پراکنشبه روش تغيير پايه پلاريزاسيونمطالعه موردي: جنگل هاي شمالي سويد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان فراتحليل رابطه متغيرهاي شخصيتي با استرس شغلي | WORD فایل رایگان بررسي جريان هاي کشندي با استفاده از مدل MIKE21 و اندازه گيري ميداني و مدل جهاني FES در خليج فارس | WORD فایل رایگان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصادي | WORD فایل رایگان مختصات سبک زندگي مطلوب در نظام مردم سالاري اسلامي | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها | WORD فایل رایگان مطالعه استفاده از نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیزور در بهبود شرایط واکنش سنتز مشتقات α- آمینوفسفونیک اسیدها | WORD فایل رایگان تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي | WORD فایل رایگان شناسايي و تبيين فاکتورهاي تعيين کننده رتبه اعتباري مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بررايانه بادرمان به شيوه باليني دراختلال هراس اجتماعي | WORD فایل رایگان مديريت دانش پيشگيري وضعي از جرم در پليس ايران | WORD فایل رایگان نقش بازار سرمايه در توسعه مالکيت فکري | WORD فایل رایگان بهبود دقت تعيين موقعيت در شبکه بي سيم مبتني برکشف الگو در محيط مسقف | WORD فایل رایگان تدوين مدل آموزش زوج درماني بوم شناختي چندبعدي به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزيستي مطالعه کيفي با تمرکز بر کاهش ميل به طلاق و تعارضات زناشويي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GISدانلود فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري کالبدي بافت منطقه يک شهر تهران در برابر زلزله احتمالي با استفاده از روش IHWP و سيستم GIS فایلرایگانارزيابيآسيبپذيريکالبديبافتمنطقهيکشهرتهراندربرابرزلزلهاحتماليبااستفادهازروشIHWPوسيستمGIS