فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | dl | 6508005

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان

فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان

بخشی از متن فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 41

هر جامعه, از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد, از خود عکس العمل خاصی را نشان می دهد. در این نوشتار, عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان, در قبال جرم قتل عمد با روش تحلیلی, توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت. شایان ذکر است که از تحلیل و تبیین تعریف, مفهوم و عناصر و شرایط قتل عمدی خودداری شده است. در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزا بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزا , اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است, که طبعا جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن, به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود, که این سیاست جنایی, و این درجه بندی, با انطباق از نظام های حقوقی مدرن, موثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا, مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور, برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه, از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا نویسنده در گفتار اول , مجازات قتل عمدی محض,و تاثیر کیفیات مشدده بر آن را بررسی می نماید؛و سپس در گفتار دوم ,مجازات قتل در حکم عمدی ,را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و درگفتار سوم ,به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسیولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصا رخواهد پرداخت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان👇

فایل رایگان نقش زنان بزه ديده در ارتکاب جرايم جنسي (با تکيه بر قوانين و مقررات کيفري و رويه قضايي ايران) | WORD فایل رایگان شکل گيري حق داشتن سلاح و تاثير آن بر حقوق کيفري | WORD فایل رایگان شفاعت در حد و تعزير | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD فایل رایگان ا تخفيف حبس در قانون نامه ي جنايي 1392 | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان محکوميت بي گناهان: از خطاي قضايي تا بي گناهي واقعي | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان بازانديشي در مفهوم مسيوليت کيفري فعل غير | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان قلمرو کيفري در رسيدگي هاي انضباطي پليس ايران | WORD فایل رایگان تحليل جرم اظهارنظر غيرقانوني بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالي ارايه شده | WORD فایل رایگان تعزيرات منصوص شرعي؛ مفهوم فقهي و مصاديق قانوني | WORD فایل رایگان بازتواني بزه ديده در پرتوي بزه ديده شناسي باليني | WORD فایل رایگان همبستگي تفکر انتقادي با ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | WORD فایل رایگان پست مدرنيسم و باز- انديشي مفهوم جرم | WORD فایل رایگان نقش مخبران در آيين دادرسي کيفري ناظر بر جرايم اقتصادي؛ مقتضيات و موانع | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستاندانلود فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان فایلرایگانمجازاتقتلعمديدرحقوقجزايافغانستان