فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | dl | 6508066

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 30

یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده, حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: (تو با فلان زن زنا کردی, یا با فلان مرد لواط نمودی). فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجهه محقق دانسته؛ لیکن در تحقیق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمآن در فرض مزبور قایل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متاخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 249 موافقت خود را با دیدگاه متاخران نمایان ساخته است: (هرگاه کسی به دیگری بگوید (تو با فلان زن زنا کردی, یا با فلان مرد لواط نمودی) فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود).نوشتار حاضر در پژوهش توصیفی - تحلیلی, متکی به روش کتابخانه ای, با نگاهی مسیله محور آن, بررسی ادله طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قایلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبود و ظهور صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قاذف, صحت دیدگاه مشهور متقدمان را به اثبات می رساند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392👇

فایل رایگان تحليل رابطه مولفه هاي هويت ديني و پيشگيرياز جرم ( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) | WORD فایل رایگان بازتواني بزه ديده در پرتوي بزه ديده شناسي باليني | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان مختصات تيوريک سياست جنايي حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تيوري) | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان نقض آزادي جريان اطلاعات در فرآيند پيشگيري موقعيت مدار از جرايم سايبذي | WORD فایل رایگان دکترين شخص ثالث در تحقيقات کيفري سايبري | WORD فایل رایگان الگوهاي تصميم گيري قضايي در آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نگاهي به توانايي دانشجويان دندانپزشکي در درک فيلم هاي آموزشي به زبان انگليسي | WORD فایل رایگان و(جرم شناسي عصب)؛ رويکردي نوين در تحليل جرايم خشونت آميز اطفال و نوجوانان (با تاکيد بر منحني سن - جرم) | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان مقايسه محيط آموزشي کلاس ايمني شناسي در سه دانشکده پزشکي،دندانپزشکي و پيراپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان | WORD فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در خصوص روش هاي مختلف تدريس | WORD فایل رایگان الگوهاي تصميم گيري قضايي در آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان جستاري در باب جنايت عمدي بر اعضاي داخلي: بازخواني انتقادي نظريه ديه معين | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ميزان کاربست راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گرگان | WORD فایل رایگان عوامل برون سازماني موثر بر بروز خشونت پليس در فرآيند دادرسي و راهکارهايپ يشگيري از آن | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان نقض آزادي جريان اطلاعات در فرآيند پيشگيري موقعيت مدار از جرايم سايبذي | WORD فایل رایگان تحليل رابطه مولفه هاي هويت ديني و پيشگيرياز جرم ( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392دانلود فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 فایلرایگانتحليلونقدمبانيفقهيماده249قانونمجازاتاسلاميمصوب1392