فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي | dl | 6074312

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي

فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي

بخشی از متن فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اصلاح سطح الکترود با کاتالیزورها جهت افزایش حساسیت و گزینش پذیری سنسورهای الکتروشیمیایی انجام می گیرد. با مطالعه سطح فیلم زیین توسط عکس برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص میشود که فیلم زیین با توجه به قدرت چسبندگی و کشسانی خود توانایی نگهداری الکتروکاتالیست ها را دارا میباشد. به این منظور برای اصلاح سطح الکترود طلا محلولی شامل نسبت 2:1:1 از زیین, متیلن بلو و شیر گاو که حاوی لاکتوفرین می باشد تهیه می شود. این اصلاح در چهار مرحله با قطره گذاری روی سطح الکترود انجام می گیرد و در هر مرحله به الکترود فرصت داده میشود تا در دمای 40 درجه سانتی گراد خشک شود. سپس تکنیک ولتامتری چرخه ای برای بررسی الکترود اصلاح شده استفاده می شود. ولتاموگرام ها نشان می دهد که فیلم زیین باعث ثابت ماندن متیلن بلو به عنوان کاتالیست می شود که حتی بعد از 30 روبش همچنان به صورت ثابت در سطح الکترود باقی می ماند و پیک های مربوط به اکسایش و کاهش خود را به وضوح نشان می دهد و با اضافه کردن لاکتوفرین به فیلم اصلاحی لاکتوفرین نیز در همان پتانسیل ها پیک اکسایش و کاهش خود را نشان می دهد که باعث افزایش شدت پیک های متیلن بلو شده و حساسیت را افزایش می دهد. لذا استفاده از دو ماده طبیعی و زیست تخریب پذیر زیین و شیر برای اصلاح سطح الکترود باعث کاهش هزینه می شود. مازاد بر اینکه شیوه اصلاح با توجه به اینکه صرفا از طریق قطره گذاری انجام می گیرد بسیار ساده و سریع می باشد. در نهایت الکترود اصلاح شده با موفقیت برای اندازه گیری هیدروژن پراکسید به کار برده شد که دارای محدوده خطی وسیع 2.8-550 میکرومولار از غلظت هیدروژن پراکسید می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي👇

فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده مغز مداد با پلي آنيلين و آهن و بکارگيري آن در اندازه گيري سفالکسين | WORD فایل رایگان تهيه الکترود کربن شيشه اي اصلاح شده با نقاط کوانتومي گرافن/کيتوسان و کاربردآن دراندازه گيري الکتروکاتاليستي استامينوفن | WORD فایل رایگان تهيه Zr (UiO-66-NH2) مغناطيسي و کاربرد آن در کاتاليز کارآمد سنتز رنگ نفتوکينون [2,3-b]فوران | WORD فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم | WORD فایل رایگان تهيه پوشش هاي سبز پلياورتاني با استفاده از پلي ال تهيه شده از روغن سويا با قابليت جذب امواج رادار | WORD فایل رایگان تهيه چسب رساناي الکتريکي بر پايه رزين سيانو آکريلاتي و برنج | WORD فایل رایگان تهيه غشاهاي نانوکامپوزيتي پليمري براي پيلهاي سوختي دماي پايين | WORD فایل رایگان تهيه ميکروکپسول بر پايه کامپوزيت پليمري با کاربرد خود ترميم شوندگي | WORD فایل رایگان تهيه نانوکامپوزيت فريت روي/کربن فعال تهيه شده از پوست گردو و کاربردآن به عنوان جاذب در حذف رنگ کريستال ويوله | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تجزيه و تحليل الگوي چگونگي تجهيز، تخصيص و وصول مطالبات (مطالعه موردي پنج کشور اسلامي منتخب: ايران، مالزي، پاکستان، اردن و بحرين) | WORD فایل رایگان تحقیق رشته کامپیوتر - سیستم شبكه شهری | WORD فایل رایگان ارزيابي شاخص NDSI در پايش خشکسالي به کمک تکنيک سنجش از دور(مطالعه موردي: استان اصفهان) | WORD فایل رایگان کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST) | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مشهد براساس مدل CSPP | WORD فایل رایگان پاورپوینت تحقیق پراکسی وفایروال | WORD فایل رایگان پاورپوینت مکانیک-توربین گاز | WORD فایل رایگان فراتحليل پژوهش هاي رابطه ي رهبري تحول آفرين با رفتار شهروندي سازماني | WORD فایل رایگان پاورپوینت پیشگیری از خود کشی | WORD فایل رایگان پاورپوینت رشته مدیریت - مدیریت استراتژیک | WORD فایل رایگان مقايسه تطبيقي مولفههاي سازنده بافت کالبد تاريخي شهر يزد؛قبل و بعد از انجام مداخلات موضعي ( نمونه موردي: مجموعه همسايگي کوير به عنوان يک مداخله موضعي) | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت عوامل ساختاري و کارآفريني دانشگاهي دانشگاه هاي ارتش (مطالعه موردي: دانشگاه هوايي شهيد ستاري) | WORD فایل رایگان رابطه سبک هويتي غالب با سطح تعهد هويت زنان زنداني (بر اساس نوع جرم) | WORD فایل رایگان بررسي کارايي پودر هسته خرما در جذب کادميوم ازمحلولهاي آبي: تعيين ايزوترم و سينتک جذب | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستيدانلود فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي فایلرایگانتهيهالکتروداصلاحشدهبافيلمتهيهشدهازپروتئينهايلاکتوفرينشيرزيينذرتومتيلنبلوجهتکاربردالکتروکاتاليستي