فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم | dl | 6074316

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم

فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم

بخشی از متن فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پوشش های زیست فعال با خاصیت زیست چسبندگی بالا به عنوان مواد بیولوژیک در ترمیم و مراقبت از زخم ها کاربرد دارند. این مواد چنانچه بر پایه ترکیبات طبیعی باشند, پتانسیل بالایی در تحریک سلولی برای افزایش پاسخ فیزیولوژیک دارند. در این کار پژوهشی پلیمرهای زیست تخریب پذیر ژلاتین و آلژینات به عنوان پایه پوشش فعال در تماس با پوست انتخاب شدند. به منظور بهبود در ترمیم از ترکیبات طبیعی نظیر عسل و کراتین به عنوان افزودنی در پوشش فعال استفاده شد. همچنین از یک لایه پلی وینیل الکل به عنوان لایه دوم بهره گرفته شد. آنالیزهایی از جمله, طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) , ضخامت پوشش های دولایه و وزن سنجی گرماسنجی (TGA) به منظور بررسی برهم کنش بین ترکیبات موجود و خصوصیات اولیه پوشش انجام گرفت. نتایج بررسی های اولیه از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی, امکان بکارگیری این پوشش ها را برای کاربردهای ترمیم زخم تایید نمود. در ادامه آنالیزهای لازم برای ویژگی های زیستی بررسی خواهد شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم👇

فایل رایگان تهيه پوشش هاي سبز پلياورتاني با استفاده از پلي ال تهيه شده از روغن سويا با قابليت جذب امواج رادار | WORD فایل رایگان تهيه چسب رساناي الکتريکي بر پايه رزين سيانو آکريلاتي و برنج | WORD فایل رایگان تهيه غشاهاي نانوکامپوزيتي پليمري براي پيلهاي سوختي دماي پايين | WORD فایل رایگان تهيه ميکروکپسول بر پايه کامپوزيت پليمري با کاربرد خود ترميم شوندگي | WORD فایل رایگان تهيه نانوکامپوزيت فريت روي/کربن فعال تهيه شده از پوست گردو و کاربردآن به عنوان جاذب در حذف رنگ کريستال ويوله | WORD فایل رایگان تهيه و استفاده از نيمه شبکه ي پليمري در هم تنيده ي پلي آکريليک اسيد؛پلي وينيل الکل پر شده با پوست گردو به عنوان جاذب براي حذف سرب از آب | WORD فایل رایگان تهيه و بررسي خواص پلي (سولفون-آميد-ايميد) هاي پايدار حرارتي نوين | WORD فایل رایگان تهيه و بکارگيري نقاط کوانتومي کربن دوپ شده با نيتروژن و گوگرد براي حذف رنگ متيل اورانژ تحت نور مرئي | WORD فایل رایگان تهيه و شناسايي غشاي نانو فيلتراسيون گرافن اکسايد هيدروکسي آپاتيت براي جداسازي آلودگي هاي محيط زيست | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تهيه ميکروکپسول بر پايه کامپوزيت پليمري با کاربرد خود ترميم شوندگي | WORD فایل رایگان بهبود تخمين ارتفاع جنگل به کمک بهينه سازي ماتريس پراکنشبه روش تغيير پايه پلاريزاسيونمطالعه موردي: جنگل هاي شمالي سويد | WORD فایل رایگان پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس | WORD فایل رایگان سنجش سطح دارايي هاي معيشتي در مناطق روستايي با رويکرد معيشت پايدار (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تايباد) | WORD فایل رایگان پاورپوینت اعتبار و اعتماد ابزار گرد آوری اطلاعات | WORD فایل رایگان نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی | WORD فایل رایگان تاثير گياهان پوششي و فاصله رديف کاشت بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد در سيب زميني | WORD فایل رایگان پاورپوینت پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان باستان دهم | WORD فایل رایگان تحليل الگوي مصرف انرژي برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زماني | WORD فایل رایگان پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی | WORD فایل رایگان پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1 جلسه هشتم | WORD فایل رایگان مجموعه 13 کتاب درباره بازاریابی ، کسب درآمد ، بازاریابی شبکه ای | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ارتفاع سقوط، سرعت حرکت نقاله و جنس سطح برخورد بر سطح و حجم کوفتگي سيب رقم گلدن دليشز | WORD فایل رایگان پاورپوینت رشته مکانیک - نمودار تعادلی آهن و كربن FE-C | WORD فایل رایگان مدل سازي و تحليل سيستم مبدل جاذب نقطه اي انرژي امواج دريا براي يک بويه استوانه اي با بهره گيري از حرکات هيو | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخمدانلود فایل رایگان تهيه پوشش هاي دولايه زيست فعال بر پايه کامپوزيت هاي پليمري در کاربردهاي ترميم زخم فایلرایگانتهيهپوششهايدولايهزيستفعالبرپايهکامپوزيتهايپليمريدرکاربردهايترميمزخم