فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه | dl | 6074478

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه

فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی علل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ساختاری انجام پذیرفت. جهت بررسی و رسیدن به این هدف, از بین جامعه آماری کارکنان شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه, تعداد 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته علل مقاومت کارکنان بر روی آنها به اجرا درآمد. بعد از اجرا, پرسشنامه ها جمع آوری و نمره گذاری شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار spss15 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از بین افراد شرکت کننده 11نفر دارای مدرک دیپلم وکمتر ازدیپلم, 19 نفر فوق دیپلم,38 نفر لیسانس و 12نفر فوق لیسانس بوده اند. سن بیشتر کارکنان در این پژوهش بین 30 تا 39 سال بود (یعنی 66/3 درصد). در زمینه سابقه کاری شرکت کنندگان بیشترین سابقه کاری بین 1تا5 سال (42/5) و کمترین زیر 1سال((1/3بود. نتایج تحلیل فرضیه ها نشان داد که عوامل بی اعتمادی به فن آوری, ترس از ناشناخته ها, عادت به پذیرش روال موجود, ترس از شکست, عدم امنیت و تخصیص منابع, عدم اعتماد به مسئولین و عدم ارتقا آگاهی بیشترین تاثیر را در مقاومت کارکنان داشته است. دراین میان نقش عدم مشارکت کارکنان خیلی کمرنگ تر بوده و از نظر گروه نمونه این عامل نقش مهمی در مقاومت کارکنان نداشته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه👇

فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي عمراني در شهرداري ساوه | WORD فایل رایگان بررسي فاکتورهاي موثر بر فرهنگ ارزيابي کارکنان در نظام آموزش عالي(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج) | WORD فایل رایگان بررسي مولفه روايت در قصه گويي و تاثير آن در شکل گيري و بازسازي طرحواره هاي کودکان بر اساس نظريه رشدشناختي پياژه | WORD فایل رایگان بررسي ميزان بهره مندي معلمان مقطع تحصيلي ابتدايي از مهارت هاي حرفه اي و عوامل موثر بر آن در آموزش و پرورش شهر مشکين شهر در سال تحصيلي 97-96 | WORD فایل رایگان بررسي ميزان توسعه يافتگي با بازدهي نظام آموزشي در ميان کشورهاي جهان | WORD فایل رایگان بررسي ميزان رضايت زناشويي بين مردان و زنان شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي نظام برنامه ريزي درسي مدارس بر اساس سواد اطلاعاتي | WORD فایل رایگان بررسي نقش ارزشيابي عملکرد بر کارايي کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزي | WORD فایل رایگان بررسي نقش پيش بيني کنندگي تجارب معنوي و بنيان هاي اخلاقي بر سرسختي روانشناختي آزادگان جنگ تحميلي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نقش رهبري اصيل در بهبود سطح خلاقيت و اشتياق به کار کارکنان | WORD فایل رایگان پاورپوینت تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران | WORD فایل رایگان پاورپوینت خدایان مدیریت | WORD فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت يک کالا در رينگ کشاورزي بورس کالاي ايران | WORD فایل رایگان پاورپوینت کارآفرینی 1 (مبانی نظری) | WORD فایل رایگان پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت کتاب روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا | WORD فایل رایگان تحليل پوششي داده ها (DEA) و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) : مطالعه اي تطبيقي | WORD فایل رایگان کاربست رويکرد ميان رشته اي در مسيله تحول علوم انساني بازخواني تاريخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامي در زمينه خط مشي گذاري عمومي | WORD فایل رایگان پيش بيني آمادگي براي تغيير سازماني براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازماني با نقش واسطه گري انسجام سازماني | WORD فایل رایگان بررسي تاثير نوع ترکيب بکار رفته در بستر بر کيفيت ورمي کمپوست توليدي از ضايعات آشپزخانه، ضايعات باغي و فضوالت گاوي توسط کرم آيزينيا فوتيدا | WORD فایل رایگان عدالت سازماني و تاثير آن بر آوا و عملکرد کارکنان | WORD فایل رایگان پاورپوینت آب مصرفی در بتن | WORD فایل رایگان پروژه رشته کامپیوتر - سیستم فروش کالای اینترنتی | WORD فایل رایگان Schiff base complexes of Co (??) and Cu (??)-immobilized on modified magnetic iron oxide nanoparticles as retrievable heterogeneous nanocatalysts for oxidation of olefins | WORD فایل رایگان پاورپوینت منطقه آزاد تجاری | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمهدانلود فایل رایگان بررسي علل مقاومت کارکنان در برابر تغييرات ساختاري سازمان تعاوني اعتبار ثامن الائمه فایلرایگانبررسيعللمقاومتکارکناندربرابرتغييراتساختاريسازمانتعاونياعتبارثامنالائمه