فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) | dl | 6074496

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ)

فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ)

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

زمینه: شیفتگی برند یک مفهوم جدید در حوزه مدیریت بازاریابی است که بر اساس تعریف باترا و همکاران می توان آن را به گونه ای که مصرف کنندگان در مدل ذهنی خود تجربه می کنند,به عنوان مرتبه بالاتری از ادراکات ,احساسات و رفتارها نسبت به یک برند تعریف کرد. شیفتگی برند فراتر از یک وابستگی احساسی با برند است و خود وابستگی احساسی را در بر می گیرد.(باترا275وهمکاران,(2012هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر رفتارهای مبتنی بر اشتیاق و یکپارچگی خود با برند شیفتگی به برند (مورد مطالعه: سامسونگ) میباشد.مواد و روش ها: روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی واز نظر شیوه گرداوری توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر, کلیه مشتریان شرکت سامسونگ در ایران است که تعداد نامحدودی می باشند.حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر می باشند. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد برگرفته از مدل باترا و همکاران((2012 است. روایی پرسشنامه از طریق تایید استاد راهنما حاصل شده است و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضرائب همگی بالاتر از 0,7 میباشند. آزمون فرضیات با توجه به ماهیت پژوهش از روش آزمون تی تک نمونه و آزمون دو جمله ای انجام شده است.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهای مبتنی بر اشتیاق بر شیفتگی به برند تاثیر ندارد. و یکپارچگی خود با برند, بر شیفتگی به برند تاثیر دارد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش برخی از عوامل شیفتگی برند در شرکت سامسونگ میباشد که از بین دو متغیر ذکر شده فقط یکپارچگی خود با برند در ایجاد شیفتگی به برند تاثیر دارد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ)👇

فایل رایگان تاثير سبک رهبري مديران بر سلامت روان دبيران متوسطه شهرستان ساوه | WORD فایل رایگان تاثير هوش رقابتي بر اقدامات اصلاحي ريسک در بازارهاي مالي (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران) | WORD فایل رایگان تاثير هوش رقابتي بر الويت بندي ريسک در بازارهاي مالي (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران) | WORD فایل رایگان تاثير هوش رقابتي بر شناسايي و تحليل ريسک در بازارهاي مالي (مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران) | WORD فایل رایگان تاثير هوش رقابتي بر مديريت کنترل ريسک در بازارهاي مالي (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران) | WORD فایل رایگان تحليل و واکاوي مدل هاي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي | WORD فایل رایگان ترس و خشم ، دو پيشنهاد براي تئاتر کودک و نوجوان از ديدگاه روانشناسي تربيتي | WORD فایل رایگان توانمندسازي منابع انساني بر اساس سرمايه اجتماعي | WORD فایل رایگان چه ضرورتي دارد، معلمان مقطع ابتدايي داراي سواد اطلاعاتي باشند | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی | WORD فایل رایگان بررسي اثر شارژ مواد اوليه متفاوت در ميکروساختار و خواص مکانيکي ساختار ريخته گري و کارگرم شده از آلياژ برنج 70/30 | WORD فایل رایگان توسعه شاخص هاي حساسيت ناشي از اختلالات هيدروليکي در شبکه هاي آبياري | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان پاورپوینت اهمیت كارآفرینی | WORD فایل رایگان تحقیق رشته مدیریت - توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی | WORD فایل رایگان تحقیق رشته مدیریت - اصول مذاکرات و مکاتبات تجاری | WORD فایل رایگان کتاب صوتی نمایشنامه شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری | WORD فایل رایگان پاورپوینت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل | WORD فایل رایگان توسعه يک چارچوب ريز مقياس سازي به منظور برآورد تبخير-تعرق مرجع زيرروزانه: 2- برآورد تبخير- تعرق زيرروزانه با استفاده از داده هاي هواشناسي روزانه ريزمقياس شده | WORD فایل رایگان تحليلي بر کيفيت حکمراني خوب در ايران | WORD فایل رایگان پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی | WORD فایل رایگان مقايسه روش کمپوست هوازى ساکن و هوازى توام با اختلاط جهت تثبيت زايدات جامد فاضلاب کشتارگاه صنعتى همدان | WORD فایل رایگان پاورپوینت کارگاه آموزشی طرح واره درمانی | WORD فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ)دانلود فایل رایگان تاثير رفتارهاي مبتني بر اشتياق و يکپارچگي خود با برند بر شيفتگي به برند (مورد مطالعه:برند سامسونگ) فایلرایگانتاثيررفتارهايمبتنيبراشتياقويکپارچگيخودبابرندبرشيفتگيبهبرند(موردمطالعه:برندسامسونگ)