فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله | dl | 6255672

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله

فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله

بخشی از متن فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله :

عنوان: دانلود فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 2

قسمتی از متن:

دانش آموزان در پایان این درس مشاغلی را که در محله وجود دارد نام خواهند برد.(شناختی)
دانش آموزان در پایان این درس امکانات عمومی محله خود را نام خواهند برند (شناختی)
دانش آموزان در پایان این درس با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنا خواهند شد(شناختی)
دانش آموزان در پایان این درس میتواند هزینه هارا محاسبه کند.(روانی –حرکتی)
دانش آموز به پس انداز کردن علاقه مند میشود(عاطفی)

اهداف کلی

1. دانش آموزان در پایان این درس مشاغلی را که در محله وجود دارد را نام می برند.(شناختی_دانش)
2. دانش آموزان در پایان این درس با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنامی شوند.(شناختی_دانش)
3. دانش آموزان در پایان این درس امکانات عمومی محله خود را نام می برند.(شناختی-دانش)
4. دانش آموزان در پایان این درس درباره امکانات مورد نیاز محله خود پیشنهاد می دهند.(عاطفی-ارزش گذاری)
5. دانش آموزان در پایان این درس در انتخاب های خود به هنگام خرید مهارت می یابند(روانی-حرکتی_عادی شدن)
6.خدماتی که در محله آنها برای رفع نیازها ارائه می شود راشناسایی کند.(شناختی-دانش)
7.اموال عمومی را به نحو مطلوب نگهداری کند(روانی حرکتی-دقت در عمل)
8.بصورت درست وعاقلانه خرید کند.(روانی حرکتی-دقت در عمل)
9.واژه های درآمد وهزینه وپس انداز رادرک کند(شناخت-درک و فهم)
10.جدول بودجه را رسم کند.(شناختی-کاربرد)
11.برای خرید برنامه ریزی کند.(شناختی-ترکیب)
اهداف رفتاری

و...

👇محصولات مشابه با فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله👇

فایل رایگان طرح درس روزانه دریا نعمت خداوندی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه دوستی مطالعات اجتماعی پایه سوم | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه دسته بندی ریاضیات پایه اول | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه جمع و تفریق عددهای سه رقمی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه جمع و تفریق اعداد دو رقمی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه محورهای مختصات پایه ششم | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه سفری به شهر باستانی کرمانشاه | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه سوره توحید | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه الگوسازي بارندگي ماهانه با مدل هاي SVM و ANFIS مطالعه موردي: شهرگنبدکاووس | WORD فایل رایگان تعيين رابطه بانک بذر و گياهچه علف هرز اويارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژيواستاتيک | WORD فایل رایگان تاثير کشت و کار مکانيزه طولاني مدت بر برخي از ويژگي هاي فيزيکي خاک در تعدادي ازکشت و صنعت هاي نيشکر استان خوزستان | WORD فایل رایگان بررسي رفتار مهاربند همگراي ضربدري و شورن تحت اثر بارگذاري انفجار | WORD فایل رایگان پاورپوینت تحلیل کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحول ترافیک بر محلات شهری (1357 1300ه ش ) | WORD فایل رایگان تحليلي بر بازآفريني شهري با رويکرد فرهنگ مبنا | WORD فایل رایگان نقش تعاوني هاي روستايي در ميزان درآمدزايي و افزايش سرمايه گذاري در حوزه صنايع دستي (مطالعه موردي: تعاوني هاي فرش دستباف استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان پاورپوینت کلیات تحول در نظام های اداری | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط بين سواد اطلاعاتي و کتابداري مبتني بر شواهد: مورد پژوهي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان رويه هاي ويژه | WORD فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري فردي | WORD فایل رایگان نيمرخ جرم شناختي بزه کاران سايبري | WORD فایل رایگان پاورپوینت پیدایش تمدن بین النهرین و مصر درس 4 تاریخ دهم انسانی | WORD فایل رایگان بررسي شاخص هاي انرژي و بهينه سازي مصرف آن در توليد هلو مطالعه موردي: شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري | WORD فایل رایگان مطالعه معادلات تعادلى و سينتيکى حذف رنگ متيلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محلهدانلود فایل رایگان طرح درس روزانه خرید و فروش در محله فایلرایگانطرحدرسروزانهخریدوفروشدرمحله