فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان | dl | 6504627

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان

فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

هدف: هدف مطالعه حاضر, تحلیل عواملی است که در چگونگی به کارگیری آموخته های خدمات آموزشی مراکز ترویج در امور کشاورزی توسط کشاورزان موثر بوده اند. روش: برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش 384 روستایی با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری, از جامعه620 هزار نفری بهره برداران تحت پوشش مراکز 59 گانه جهاد کشاورزی استان گیلان انتخاب شدند. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است و در آن تلاش شده بر پایه مدلی جغرافیایی از نظریه رفتار برنامه ریزی شده, کلاس های آموزشی در مراکز جهاد کشاورزی گیلان, اولویت بندی شوند, همبستگی بین متغیرهای رفتاری با به کارگیری خدمات آموزشی محاسبه شود و میزان نقش عوامل رفتاری بر شکل گیری رفتار روستاییان با رگرسیون تعیین شود. یافته ها: نتایج نشان داد 41 درصد از کلاس های مراکز مربوط به بخش تولیدات گیاهی, 32 درصد در رابطه با کلاس های ترویجی و 27 درصد به بخش تولیدات دامی اختصاص داشته است. یافته دیگر بیان گر آن است که هنجار ذهنی, نگرش و تاثیرات آموزشی, تا 45 درصد بر به کارگیری آموخته های عملی روستاییان تاثیر دارد و نظریه رفتار برنامه ریزی شده, قادر به پیش بینی نیمی از رفتار بوده است؛ اما با اضافه شدن عامل کنترل جغرافیایی, رفتار تحت تاثیر متغیر فاصله جغرافیایی (شعاع دسترسی به خدمات ترویجی) و الگوی فضایی در قالب مالکیت قرار می گیرد و نقشی موثر بر به کارگیری عملی آموزش از سوی روستاییان ایفا می کنند و میزان تبیین مدل جغرافیایی رفتاری تا 64 درصد افزایش می یابد. راهکارهای عملی: نتایج بر لزوم افزایش شعاع ترویج تحویلی برای روستاهای دورتر از مرکز و اطلاع رسانی گسترده تر برای حضور عموم روستاییان علی الخصوص خرده مالکان برای خدمات مشاوره ای تاکید دارد. اصالت و ارزش: شناسایی هنجارها, باورها و نگرش های روستاییان و کشاورزان به سازمان های دست اندر کار مسایل جامعه روستایی کمک می کند تا این جوامع را بهتر بشناسند و برنامه ریزی مناسب تری در ارتباط با آن ها ارایه دهند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان👇

فایل رایگان بررسي عناصر فضايي- کالبدي تاثير گذار بر مسکن روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي ديزباد بالا، فريزي و آيدليک) | WORD فایل رایگان واکاوي فرصت ها و چالش هاي فراروي ايجاد دهکده شهري در راستاي تحقق سکونتگاه هاي روستايي پايدار (مطالعه موردي: روستاي جاغرق از توابع شهرستان بينالود) | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي روش هاي چند شاخصه جهت اولويت بندي استقرار مراکز ICT (مطالعه موردي: بخش فورگ شهرستان داراب) | WORD فایل رایگان ارايه مدلي براي ارزيابي کيفيت محيط طبيعي نواحي روستايي به کمک سيستم هاي دانش بنيان | WORD فایل رایگان رتبه بندي زمينه هاي توسعه گردشگري در دهستان هاي شهرستان ممسني | WORD فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر تمايل کشاورزان به پذيرش کشت سير ارگانيک در استان همدان | WORD فایل رایگان از پراکنده رويي تا رشد هوشمند: تحليلي بر الگوي گسترش فضايي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي آخوند محله و سليمان آباد، ناحيه تنکابن) | WORD فایل رایگان تحليل عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر گرايش روستاييان به کشاورزي پايدار (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بابلسر) | WORD فایل رایگان اثرات مکاني- فضايي مهاجرت بازگشتي در شهرستان مياندوآب | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي تکميلي براي دانش آموزان با اختلال کاستي توجه/ بيش فعالي در مدارس ابتدايي | WORD فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک | WORD فایل رایگان بررسي فني و اقتصادي روش هاي برداشت برنج در منطقه شيروان چرداول | WORD فایل رایگان مقاومت Erysiphe necator عامل بيماري سفيدک سطحي مو به آزوکسي استروبين + ديفنکونازول (ارتيوا®) و مقاومت تقاطعي آن با پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان لزوم مراقبت هاي خانواده محور از کودک بزه ديده و استثنايات وارده به آن با تاکيد بر حقوق ايران | WORD فایل رایگان شکستن خواب و تاثير برخي عوامل محيطي بر روي جوانه زني بذور اسپرک زرد Reseda lutea L.)) | WORD فایل رایگان تقويت حقوق و آزادي هاي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي آيين دادرسي کيفري مصوب 92 | WORD فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انگيزه خريد آنلاين در مصرف کنندگان با استفاده از روش تاپسيس | WORD فایل رایگان يک پژوهش کيفي: بررسي عوامل موثر بر خوش بيني دانش-آموزان به نظام آموزشي | WORD فایل رایگان مقايسه سميت تماسي سه فرمولاسيون لامبدا- سي هالوترين روي پوره سن يک سوسري آلمانيBlattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) | WORD فایل رایگان بررسي پالايش برخي فلزات سنگين خاک توسط ذرت و کلزا در سيستم کشت منفرد و مخلوط | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل کارايي انرژي محصول خيار گلخانه اي به روش تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي (شهرستان شهرضا - استان اصفهان) | WORD فایل رایگان تبيين الگوي اثر بخش تشويق کارکنان بخش عمومي با رويکردي کل نگرانه به پاداش | WORD فایل رایگان ارتباط دانش نظري و عملي معلمان در پارادايم هاي اجراي برنامه درسي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين فضيلت سازماني و رفتار شهروندي سازماني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلاندانلود فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر رفتار روستاييان در بکارگيري خدمات آموزشي در استان گيلان فایلرایگانتحليلعواملموثربررفتارروستايياندربکارگيريخدماتآموزشيدراستانگيلان