فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي | dl | 6505567

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي

فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي

بخشی از متن فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي :
تعداد صفحات : 18

تنوع روزافزون در تقاضا و سطح فعالیت ها, موسسات در سطح جهانی را وادار به تامین اقلام متنوعی از مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته در انبارها نموده است. وجود این اقلام متنوع, مدیران را ناگزیر به اعمال روش های طبقه بندی و کنترل اقلام موجودی نموده است. طبقه بندی ABC از مشهورترین روش های طبقه بندی اقلام موجودی با هدف تنظیم درجه کنترل اقلام می باشد (جوونیر و ارل, 1998). جدیدترین مدل های طبقه بندی ABC را می توان در دو دسته کلی از هم تفکیک نمود. دسته اول مدل هایی هستند که رابطه تمام معیارها را با سطح عملکرد اقلام مثبت در نظر می گیرند (مدل بهینه سازی خطی موزون و مدل وان لانگ) دسته دوم مدل هایی هستند که هم رابطه مثبت و هم رابطه منفی برای معیارها با سطح عملکرد اقلام را لحاظ می کنند (مدل فان و ژوو). در مدل های دسته دوم هر چند مشکل مدل های دسته اول که در آن عملکرد بالای معیارهای کم اهمیت گاه می توانست در طبقه بندی اقلام تاثیر فریبندهای ایجادکند, بر طرف شد ولی خود این دسته مدل ها نیاز به یک بهینه ساز خطی دارند که محاسبات آن را طولانی میسازد. در مقاله حاضر با ترکیب دو دسته مدل یک روش دستهبندی پیشنهاد گردید که هم از سهولت محاسباتی مدل های دسته اول بهره گرفته و هم آن که با قبول رابطه مثبت و منفی معیارها با سطح عملکرد اقلام مانع از اثر انحرافی عملکرد بالا در معیارهای کم اهمیت می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي👇

فایل رایگان طراحي الگوي کنترل استراتژيک براي صنايع ايران با رويکردکارت امتيازي متوازن | WORD فایل رایگان مدل استراتژي توسعه تکنولوژي با رويکرد هم ترازي جهاني شرکت ها در کشورهاي در حال توسعه | WORD فایل رایگان تعيين شاخص هاي کليدي عملکرد منابع انساني با استفاده از رويکرد يکپارچه BSC و AHP (مطالعه موردي در شرکت توزيع نيروي برق استان قم | WORD فایل رایگان مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات ترافيک شهري | WORD فایل رایگان توسعه يک مدل تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي عملکرد توليد به همراه يک مطالعه موردي | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد شرکت بهره برداري مترو تهران با مدل کارت ارزيابي متوازن | WORD فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي | WORD فایل رایگان بررسي نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمان هاي دانش پايه (مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت) | WORD فایل رایگان مدلي کاربردي در انتخاب تامين کننده خريد (مطالعه اي در يک پژوهشگاه تحقيقاتي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير رفتار شهروندي سازماني بر مزيت رقابتي | WORD فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان | WORD فایل رایگان شناسايي چهارگونه نماتد Belonolimid از مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان مطالعه خواص ساختاری و طیفی کمپلکس بیس [E)-μ) N (4- اکسیدو -4- فنیل بوت- 3-ان- 2- ییلیدن) بنزوهیدرازیداتو] بیس [پیریدین مس (II)] توسط روش DFT | WORD فایل رایگان چگونه وب سايت ها اجتماعي شدن کودکان را تسهيل مي کنند رويکردي پياژه اي | WORD فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه شهرچاي در حوضه آبريز درياچه اروميهبا استفاده از برنامه ريزي ژنتيک و مدل درختي M5 | WORD فایل رایگان رابطه مکانيزم هاي دفاعي و بحران هويت با پيروي از مد در دانشجويان دانشگاه اردکان | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر موفقيت مديريت منابع انساني الکترونيک | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي کارکنان بهداشتي دهلران در برخورد با بلايا | WORD فایل رایگان تحليل حساسيت مدل دراستيک در ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آبرفتي شاهرود | WORD فایل رایگان توسعه مدل شبه توزيعي براي برآورد بيلان QDWB و ارزيابي آن در محدوده مطالعاتي رخ - نيشابور | WORD فایل رایگان مدل ساختاري پيش بيني تعهد زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگيو متغيرهاي ميانجي خودکنترلي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه)در افراد داراي روابط فرازناشويي عاطفي) | WORD فایل رایگان نقش تعديل کنندگي جذابيت رقبا و هزينه جا به جايي بر رابطه بين قيمت، کيفيت خدمات و رنجش خاطر با قصد رويگرداني مشتريان حقيقي در بخش مسکن بيمه سينا | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر | WORD فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي عملکرد هيدروليکي سرريز اوجي و کانالپايين دست در شرايط قوس محوري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجوديدانلود فایل رایگان تلفيق دو مدل طبقه بندي ABC چند معياره موجودي فایلرایگانتلفيقدومدلطبقهبنديABCچندمعيارهموجودي