فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي | dl | 6505574

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

بخشی از متن فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي :
تعداد صفحات : 21

نظارت و کنترل یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می گردد, بطوریکه بدون توجه به این جز , سایر اجزا مدیریت شامل برنامه ریزی, سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آن وجود ندارد. سازمانی که مورد بازرسی قرار نگیرد روز به روز به ضعف و نابودی می رود و اثر بخشی ان مورد سوالی قرار می گیرد, بالعکس, سازمانی که اصولی بازرسی بر آن اعمال شود آن نارسایی ها وجود داشته باشد وجود بازرسی منظم آن ضعف را برطرف خواهد نمود. همچنین دستگاه های حکومت اگر خود را به پاسخگویی موظف ندانند, اثرات نامطلوبی بر جامعه از خود بر جای خواهد گذاشت و در مسیر عدم مشارکت و خود رایی خواهد افتاد و ارباب رجوع را صرفا موظف به اطاعت می دانند. در نتیجه باعث می شود که مردم از حکومت دلسرد و با آن همکاری و همیاری نداشته باشند. باید پاسخگوی به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه ظاهر شود و هر شهروند بدون هیج گونه دغدغه ای در جهت اصلاح بتواند از مسولان حکومتی توضیح بخواهد. این پژوهش بر اساس داده های جمع اوری شده در روند زمانی سال 1385 الی شهریور 1386 از نمونه ای متشکل از 141 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کلی کشور, و براساس آزمون رگرسیون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظارت و بازرسی بر پاسخگویی و مولفه های آن نظیر پاسخگویی سازمانی, پاسخگویی قانونی, پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی تاثیر دارد. و اعمال نظارت بر سازمان به نحوقابل ملاحظه ای بر بهبود عملکرد و تحقق اهداف آن یاری می رساند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي👇

فایل رایگان بررسي نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمان هاي دانش پايه (مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت) | WORD فایل رایگان مدلي کاربردي در انتخاب تامين کننده خريد (مطالعه اي در يک پژوهشگاه تحقيقاتي) | WORD فایل رایگان بررسي نقشي معنويت در کارايي بانکداري | WORD فایل رایگان تاثير بازارگرايي بر عملکرد شرکت هاي ايراني فعال در بازار بورس تهران | WORD فایل رایگان نگرشي بر جايگاه منابع و کانال هاي اطلاعاتي در گردشگري | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر | WORD فایل رایگان رابطه توجه به مسووليت اجتماعي و عملکرد بازاريابي شرکت هاي صادر کننده نمونه صنايع غذايي | WORD فایل رایگان تاثير سيستم هاي يکپارچه سازماني بر فرآيند تصميم گيري | WORD فایل رایگان بررسي توسعه کارآفرينانه صنايع کوچک شهرک صنعتي اراک با رويکرد ساختاري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي خطاي روابط تجربي و شبيه سازي عددي در محاسبه توان شناورهاي زيرسطحي با استفاده از نتايج تست ميداني | WORD فایل رایگان بررسي حساسيت پارامترهاي موثر بر رونديابي هيدروگراف سيل با روش موج پخشي ديفيوژن با مدل هيدرولوژيکي توزيعي WetSpa در حوزه آبخيز زيارت گرگان | WORD فایل رایگان برآورد سطح نوآوري شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري يزد با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون | WORD فایل رایگان بررسي کارآيي فرايند تلفيقي انعقاد و شناورسازي الکتريکي در تصفيه فاضلاب صنعت فرآوري محصولات لبني | WORD فایل رایگان بررسي مولکولي شش جدايه ويروس زردي چغندر قند (Beet yellows virus) از استان هاي آذربايجان غربي، کرمانشاه و همدان براساس ناحيه پروتيين پوششي | WORD فایل رایگان بررسي کارايى فرآيند تلفيقى انعقادشيميايى و الکتريکى در حذف فلويور از آب آشاميدنى | WORD فایل رایگان شناسايي و مدل سازي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران دريايي | WORD فایل رایگان بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم تبعه غير ايراني عليه ايراني در خارج از ايران (صلاحيت شخصي منفعل در حقوق ايران) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه پنج عامل شخصيت بارضايت زناشويي دربيوه زنان مزدوج با برادرشوهر | WORD فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها | WORD فایل رایگان کارايي چند روش متفاوت براي محاسبه ي نمايه ي هرست در سري هاي زماني اقليمي | WORD فایل رایگان مطالعه اجزاي محدود مود شکست و تاثير پارامترهاي موثر بر استحکام اتصالات سازه ساندويچي به کاررفته در ماهواره | WORD فایل رایگان تاثير تغيير کاربري اراضي بر نوع خاکها و کاني شناسي بخش رس در منطقه ي صفاشهر،استان فارس | WORD فایل رایگان اثر مقدار بار و فشار باد يک لاستيک با گوشت سخت بر برخي عوامل مرتبط با فشردگي خاک اندازه گيري شده در مخزن خاک | WORD فایل رایگان ارايه مدل تصميم گيري به منظور مشارکت در سرمايه گذاري پروژه هاي BOTوBOO بخش آب و فاضلاب کشور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگوييدانلود فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي فایلرایگاناثرنظارتوبازرسيدراستقراروتقويتفرهنگپاسخگويي