فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها | dl | 6505891

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها

فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ های عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها :
تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: تخم مرغ به دلیل غنی بودن از پروتیین و املاح ضروری, مورد استفاده زیادی در میان جوامع مختلف دارد و مصرف آن, تقریبا تمام گروههای سنی را شامل میشود. یکی از آلایندههای مهم محیطی که باعث آلودگی تخم مرغ میشود, فلزات هستند. دف از این تحقیق بررسی فلزات سنگین آرسنیک, کادمیوم, سرب, نیکل, مس, آهن و روی در تخم مرغهای عرضه شده در شهر تهران و محاسبه میزان دریافت روزانه آنها است. مواد و روشها: تعداد 29 نمونه تخم مرغ از برندهای مختلف از فروشگاههای مواد غذایی شهر تهران جمع آوری شد. پس از آمادهسازی نمونهها, مقادیر فلزات سنگین آرسنیک, کادمیوم, سرب, نیکل, مس, آهن و روی با استفاده از دستگاه OES-ICP سنجیده شد. آنالیز دادهها با استفاده از برنامه نرم افزار آماری SPSS و (26.2.V (Excel انجام گرفت. جهت مقایسه میزان فلزات سنگین بین برندهای مختلف از آنالیز واریانس و کروسیکال والیس استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت فلزات برحسب میلیگرم بر کیلوگرم در تخم مرغ به ترتیب برای کادمیوم 01/0 ,سرب 074/0 ,آرسنیک 03/0 ,نیکل 014/0 ,مس 46/1 ,آهن 37/34 و روی 55/12 است. فلز آهن بیشترین و کادمیوم کمترین مقدار دریافتروزانه را از طریق مصرف روزانه تخم مرغ به همراه دارد. نتیجه گیری: مقادیر فلزات در نمونههای تخم مرغ از حد مجاز پایینتر است و این تخم مرغها از این جهت ایمن میباشند. اما نظر به مهم بودن آلودگی مواد غذایی به فلزات از نظر سلامت همگانی, لزوم توجه به پایش مداوم آنها در تخم مرغ توصیه میگردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها👇

فایل رایگان بررسى تاثير پتانسيل کاتاليستى پودر ماربل (سنگ مرمر) در فرايند ازن زنى کاتاليزورى حذف رنگ راکتيو بلاک 5 | WORD فایل رایگان شيوع انگل هاى روده اى در بيماران مراجعه کننده به آزمايشگاه هاى شهرستان مسجدسليمان، استان خوزستان | WORD فایل رایگان بررسى آلودگى ميکروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بيمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشکى مازندران | WORD فایل رایگان فرار بيماران از بخش اورژانس و بار مالي آن در يک بيمارستان بزرگ عمومي شهر تهران : يک مطالعه مقطعي | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت استرس شغلي و عوامل استر سزاي مرتبط با کار بين کارکنان شاغل در يکي از کارخانجات ريسندگي کشور | WORD فایل رایگان بررسى ميزان حذف يون هاى سرب و کبالت توسط نانو لوله هاى کربنى تک ديواره عامل دار وبدون عامل از محلول آبى | WORD فایل رایگان بررسي کارآيي O3 ،UV و O3/UV در راکتور با جريان قالبي جهت حذف اسيد هيوميک از آب | WORD فایل رایگان بررسي شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني و شناسايي فاکتورهاي ايجاد کننده آ نها در ميان متخصصان سونوگرافي | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص کيفيت هوا CO، NO2،SO2، PM10 و O3 در کلانشهر تهران وارتباط آن باداده هاي هواشناسي در طي سال هاي 88 - 1380 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان آزمون الگوي روابط ميان عدم استفاده اجباري (فراشناختي) اطلاعات و عدم تحمل بلاتکليفي | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان آسيب شناسي نظام آموزش عالي در حوزه پژوهش با استفاده از فن تصميم گيري چند معياره TOPSIS | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي سه بعدي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک در منطقه دورود استان لرستان | WORD فایل رایگان بررسي کارآيي فرايند تلفيقي انعقاد و شناورسازي الکتريکي در تصفيه فاضلاب صنعت فرآوري محصولات لبني | WORD فایل رایگان کرامت انساني مانع گسترش جرم انگاري | WORD فایل رایگان مشارکت خصوصي در بخش عمومي آب و فاضلاب هزينه هاي مبادله ضد انحصار و تعرفه گذاري غير خطي | WORD فایل رایگان مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي افغانستان | WORD فایل رایگان تحليل محتواي کتاب ناوبري نجومي پايه يک و دو براساس مدل آموزشي والدروف | WORD فایل رایگان بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و بهداشت رواني کودکان مبتلا به سرطان | WORD فایل رایگان اثر رژيم هاي کاربرد درازمدت پساب شهري بر شاخص هاي کيفيت فيزيکي خاک(مطالعه ي موردي: مزارع طاقانک شهرکرد) | WORD فایل رایگان بررسي رفتارغيرخطي ديوارحايل طره اي تحت فشارخاک به روش اجزاي محدود بااثراندرکنش خاک و سازه درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي مديريت دانش در درس ناوبري ساحلي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان کاربرد مدل WEAP در ارزيابي تاثير مديريت مصرف آب آبياري بر منابع آب دشت نيشابور | WORD فایل رایگان بررسي تعيين سهم اميدواري و بهزيستي فردي در رضايت از زندگي سالمندان تهران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنهادانلود فایل رایگان بررسي مقادير فلزات سنگين در تخم مرغ هاى عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها فایلرایگانبررسيمقاديرفلزاتسنگيندرتخممرغهاىعرضهشدهدرشهرتهرانومحاسبهميزاندريافتروزانهآنها