فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران | dl | 6506389

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران

فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

یکی از مواردی که در انتخاب تراکتورهای وارداتی و ساخت داخل باید مورد توجه قرار گیرد راحتی کاربر از نظر دسترسی به قسمت های کنترلی و راحتی سوار شدن می باشد. این تحقیق به منظور بررسی سازگاری بعضی از تراکتورهای وارداتی و ساخت داخل با اندازه و محدودیت حرکتی اعضای کاربران انجام گردید. چهار نوع تراکتور مورد مطالعه شامل مسی فرگوسن 285, مسی فرگوسن 399, والترا و نیوهلند بودند. در این طرح ابتدا داده های تن سنجی مورد نیاز, در پنج استان کشور برای 250 نفر از کاربران تراکتورها به طور تصادفی, اندازه گیری شد. سپس برخی مشخصات تراکتورها با داده های نظیر تن سنجی صدک های پنجم و نود و پنجم کاربران مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد فاصله جاپایی تراکتورهای مطالعه شده از زمین و ارتفاع پلکان های آنها زیاد بود و با افزایش تعداد پلکان های تراکتورها و کاهش ارتفاع آنها می توان وضعیت مطلوب را ایجاد نمود. عمق صندلی تراکتورهای نیوهلند و والترا برای رانندگان صدک پنجم زیاد بوده و در نظر گرفتن پشتی مناسب که ضخامت آن قابل تغییر باشد برای رفع مشکل پیشنهاد گردید. بررسی ها نشان داد, عمق صندلی تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و 399 کوتاه تر از طول ران رانندگان صدک نود و پنجم بود و نیاز به افزایش 10 سانتی متر به عمق صندلی آن ها می باشد. ارتفاع پشتی صندلی تراکتورها برای رانندگان صدک پنجم و نود و پنجم کوتاه بود. در تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و والترا فاصله فلکه فرمان از نقطه مرجع صندلی بیشتر از طول دست رانندگان صدک پنجم بود. بنابراین دست رانندگان برای تسلط مطلوب بر فرمان کوتاه ارزیابی گردید. بررسی ها نشان داد که رانندگان برای دسترسی به اهرم دنده در تراکتور مسی فرگوسن 399 دچار مشکل هستند و افزایش گستره جابه جایی صندلی برای تسلط بهتر رانندگان روی اهرم دنده به میزان 5 تا 10 سانتی متر توصیه شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران👇

فایل رایگان طراحي پروب فراصوت و بررسي اثر امواج فراصوت بر باکتري اشرشياکلي آب آلبالو | WORD فایل رایگان تحليل سر و صداي تراکتور دوچرخ در اثر استفاده از مخلوط سوخت هاي ديزل و بيوديزل | WORD فایل رایگان بررسي اثر سامانه کنترل دور فن بر يکنواختي دماي هواي ورودي خشک کن خورشيدي | WORD فایل رایگان شيوه هاي واکنش و مخالفت علماي شيعه با فعاليت هيات تبشيري پرس بي تريان در مشهد طي سال هاي 1301-1309 شمسي | WORD فایل رایگان بررسي و تبيين سير تحول و تبديل نهاد امامت به سلطنت در تاريخ اباضيه عمان | WORD فایل رایگان دکان هاي غذايي و غذاهاي آماده در ايران دوره اسلامي (قرن دوم تا هفتم هجري) | WORD فایل رایگان بازخواني چگونگي تعاملات پيامبر (ص) با غيرمسلمانان | WORD فایل رایگان درآمدي بر موانع جغرافيايي گسترش مذهب اسماعيلي در مغرب عهد فاطمي 297-362 ق | WORD فایل رایگان وضعيت علوم غريبه پس از حمله مغول بررسي موردي آثار ملاحسين واعظ کاشفي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل قطعي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان بررسي استنادي و محتوايي کتاب‎هاي تاليفي فارسي موجود در سرفصل جديد کارشناسي کتابداري و اطلاع ‎رساني (مصوب 1388) کشور بر پايه استنادهاي درون‎متني آن‎ کتاب ها | WORD فایل رایگان اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر تغيير سبک دلبستگيبزرگسالان و صميميت جنسي زوجين | WORD فایل رایگان مختصات تيوريک سياست جنايي حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تيوري) | WORD فایل رایگان تاثير مهارت هاي سواد اطلاعاتي بر خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه بيرجند | WORD فایل رایگان بررسي پاره اي از خصوصيات بيولوژيکي و مولکولي ويروس رگه اي توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان | WORD فایل رایگان مدل ساختاري پيش بيني تعهد زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگيو متغيرهاي ميانجي خودکنترلي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه)در افراد داراي روابط فرازناشويي عاطفي) | WORD فایل رایگان مبارزه غيرشيميايي با علف هاي هرز باغات پسته در منطقه فيض آباد | WORD فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در ذرت (Zea mays) | WORD فایل رایگان بررسي قابليت هاي يوني مارک و مارک 21 براي فهرست نويسي کتاب هاي چاپي و منابع الکترونيکي فارسي | WORD فایل رایگان جداسازي و شناسايي ميکروارگانيسم هاي گوگرد خوار از لجن تصفيه خانه فاضلاب پالايشگاه نفت تهران | WORD فایل رایگان بررسي خصوصيات ريخت شناسي، مولکولي و زيست شناسي شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر مشکلات رفتاري کودکان | WORD فایل رایگان عوامل برون سازماني موثر بر بروز خشونت پليس در فرآيند دادرسي و راهکارهايپ يشگيري از آن | WORD فایل رایگان تشخيص مولکولي ويروس حلقه زرد گوجه فرنگي در آلسترومريا در استان خراسان رضوي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايراندانلود فایل رایگان بررسي ارگونوميکي برخي تراکتورهاي متداول در ايران فایلرایگانبررسيارگونوميکيبرخيتراکتورهايمتداولدرايران