فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها | dl | 6507225

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها

فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA, SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

مسیله بهره برداری از مخازن سدها به لحاظ تنوع تصمیم گیری و توابع هدف دارای پیچیدگی هایی است که گاهی اوقات حل آن ها با روش های بهینه سازی سنتی امکان پذیر نیست و نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است. بنابراین استفاده از ابزارهای نوین و روش های پیشرفته در حل این مسایل امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این مقاله از یک نسخه ساده اصلاحی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات SMPSO, الگوریتم ژنتیک GA و یک الگوریتم هیبرید جدید به نام HGAPSO برای بهره برداری از مخزن سد دز با هدف تامین آب استفاده گردید. الگوریتم HGAPSO بر مبنای ترکیبی بسیار ساده اما کارآمد از دو الگوریتم GA و SMPSO می باشد که باعث شده است محدودیت هایی که هر کدام ا زاین روش ها به تنهایی دارند کاهش یابد و در مقابل کارایی آن افزایش یابد. در این پژوهش از بین 40 سال آمار, داده های 5 سال ابتدایی 60 دوره ماهیانه جریان ورودی به مخزن سد دز مورد استفاده قرار گرفت و پس از اعمال قیود در فرآیند بهینه سازی با استفاده از تابع پنتالی, برنامه مورد نظر برای 10 بار به صورت مستقل اجرا گردید. حداکثر تعداد تکرار برای هر بار اجرای برنامه 400 و تعداد جمعیت اولیه برای هر سه روش 100 انتخاب گردید. مقادیر میانگین تابع هدف برای الگوریتم های GA , SMPSO و HGAPSO به ترتیب 1/3457, 1/582, 0/9882 به دست آمد که HGAPSO با سرعت همگرایی بیشتری نسبت به دو روش GA , SMPSO در یافتن جواب بهینه تابع هدف عمل نمود همچنین اختلاف بین نمودار میزان آب رها شده در برابر تقاضای ماهیانه با استفاده از روش HGAPSO بسیار کمتر از نمودارهای GA و SMPSO گردد. در نهایت نتایج نشان می دهد که HGAPSO در یافتن جواب بهینه نسبت به PSO,GA و سایر روش های پژوهش های پیشین موفق تر عمل نموده است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها👇

فایل رایگان افزايش کارايي نقشه حاصلخيزي خاک براي کشت برنج با استفاده از منطق فازي، AHP و GIS | WORD فایل رایگان مطالعه کاني شناسي رسي خاک هاي واقع بر سطوح مختلف ژيومرفيک در منطقهجبالبارز جيرفت | WORD فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک | WORD فایل رایگان ارتباط تغييرات مکاني تنوع زيستي جانداران درشت خاکزي و تاج پوشش درختان درجنگل هاي حاشيه رودخانه مارون | WORD فایل رایگان اثر باکتري محرک رشد گياه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسيله ذرت در يک خاکآهکي آلوده به کادميم تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان مقايسه ي توانايي روش هاي رقومي در پيش بيني کلاس هاي خاک بر مبناي سامانه هايرده بندي آمريکايي و جهاني (مطالعه ي موردي: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختياري) | WORD فایل رایگان رابطه شاخص گنجايش انتگرالي آب با برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک در استانخراسان رضوي | WORD فایل رایگان اثرات عمليات باغداري مستمر و طولانيمدت بر توزيع شکل هاي پتاسيم و خصوصيات جذبيآنها در منطقه اروميه | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي اثر آلودگي نفت خام بر روي جمعيت ميکروبي خاک جنگل و خاک صنعتي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي سيستم منابع آب با رويکرد يکپارچه بر اساس چارچوب حسابداري آب در محدوده مطالعاتي مشهد | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان روابط عمومي آنلاين درکتابخانه‎ هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان ارزيابي زيرساخت اطلاعات مکاني ملي ايران بر اساس مدل آمادگي SDI | WORD فایل رایگان واسنجي مقادير نيتروژن قابل استفاده و محتوي آب خاک با عملکرد دانه گندم ديم | WORD فایل رایگان شبيه سازي الگوي جريان اطراف گروه پايه کج با استفاده از مدل عددي FLOW-3D | WORD فایل رایگان مطالعه کاني شناسي رس در خاک هاي واقع بر رسوبات کواترنري شمال شرق اروميه | WORD فایل رایگان نقض آزادي جريان اطلاعات در فرآيند پيشگيري موقعيت مدار از جرايم سايبذي | WORD فایل رایگان پيش بيني خطر اشاعه سلاحهاي بيولوژيکي مبتني بر فناوري نانو: چالشهاي رژيم بين المللي کنترل تسليحات | WORD فایل رایگان هيات نظارت در پرتو اصل دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و ميزان صميميت زنان دانشجوي تهراني با همسرانشان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه فراشناخت با راهبردهاي مقابله اي و هوشياري فراگير در مديران مهدهاي کودک | WORD فایل رایگان مقايسه ي توانايي روش هاي رقومي در پيش بيني کلاس هاي خاک بر مبناي سامانه هايرده بندي آمريکايي و جهاني (مطالعه ي موردي: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختياري) | WORD فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدهادانلود فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها فایلرایگانکاربردالگوريتمهايGA،SMPSOوHGAPSOدربهرهبرداريبهينهازمخازنسدها