فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي | dl | 6507338

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي

فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي

بخشی از متن فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي :
تعداد صفحات : 26

این پژوهش با استفاده از روش گراندد تیوری و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته در تلاش است تا به شناسایی انگیزه ها, محرک ها و عامل های بازدارنده مشارکت ویکی نویسان ویکی پدیای فارسی بپردازد. در این پژوهش 15 ویکی نویس فعال بر پایه نمونه گیری هدفمند بر پایه دسترس پذیری مورد مصاحبه با پرسش های باز (مصاحبه رودررو و یا مصاحبه از طریق پست الکترونیک) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین و روش تحلیل مقایسه ای مداوم, تجزیه و تحلیل و چهار زمینه انگیزه های ویرایشی, انگیزه های نگارشی, انگیزه های محرک و انگیزه های بازدارنده استخراج گردید. یافته ها نشان داد که انگیزه های بسیاری از محیط بیرون و درون ویکی پدیا بر میزان همکاری و استمرار مشارکت کاربران تاثیرگذار است که می توان آنها را به دو دسته عامل های برون ویکی پدیایی و درون ویکی پدیایی تقسیم کرد. یافته ها نشان داد دو عامل تولید محتوا و ارتقای ویکی پدیا بالاترین انگیزه همکاری در ویکی پدیای فارسی هستند و در کنار آن سرگرمی پایین ترین انگیزه برای ادامه همکاری به شمار می آید. افزون بر آن, برخورد کاربران و بازخوردی که ویکی نویسان در قبال همکاری خود در ویکی دریافت می دارند می تواند قوی ترین انگیزه محرک برای ماندگاری و یا ترک ویکی پدیای فارسی باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي👇

فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان ارزيابي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پايه شاخص هاي اچ.، جي. و پارامتر ام | WORD فایل رایگان کارکردي نو براي وب سايت هاي کودکان: بسترسازي براي پرورش ويژگي هاي تفکر عمليات عيني (طبقه بندي، رديف بندي، نگهداري ذهني و بازگشت پذيري) از ديدگاه نظريه پياژه | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده ي دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه ي استثنايي وصال بيرجند | WORD فایل رایگان مقايسه کارآمدي اصطلاحنامه و هستي شناسي در بازنمون دانش (طراحي و ساخت نمونه هستي شناسي اصفا) | WORD فایل رایگان تحليل آماري سير تحول و زمينه هاي نشر کتاب ايران ميان سا ل هاي 1358- 1387 | WORD فایل رایگان ضرورت تفکر فرارشته اي در مباحث مربوط به علم اطلاعات | WORD فایل رایگان تحليل جمعيت شناختي هوش معنوي کتابداران. مطالعه موردي : دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش خود دلگرم سازي بر کاهش اضطراب امتحان و کمال گرايي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان منطقه 9 شهر تهران در سال 1391 | WORD فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تحليل روانشناختي تيپ شخصيتي پادشاه در داستان پادشاه و کنيزک مثنوي بر مبناي الگوي اناگرام | WORD فایل رایگان بررسي تاثير استنشاق بخارات رنگ روغني ساختمان بر سطح سرمي هورمون پرولاکتين خون در موشهاي صحرايي | WORD فایل رایگان پيش بين هاي موثر در پذيرش پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هييت علمي | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان شناختي مبتني برفن خودگويي درکاهش هراس اجتماعي | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رضايت اززندگي باسلامت عمومي و سازگاري | WORD فایل رایگان تاملي بر کارکرد محتوايي رنگ در غزليات مولوي | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مشهد براساس مدل CSPP | WORD فایل رایگان نگاهي به خرافه پرستي در ايران و جهان و راهکار تربيتي مواجههبا آن | WORD فایل رایگان توسعه الگوي بازاريابي شبکه اي و راهکارهاي پيشرفت ان در ايران مطالعه موردي شرکت بازاريابان ايران زمين | WORD فایل رایگان بهبود دقت تعيين موقعيت در شبکه بي سيم مبتني برکشف الگو در محيط مسقف | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر هشياري ذهن بر کاهش نشانه هاي استرس پس از سانحه وافزايش حافظه شرح حال اختصاصي در درمان شدگان سرطان پستان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسيدانلود فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي فایلرایگانعاملهايانگيزانندهوبازدارندهمشارکتدرويکيپديايفارسي