فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران | dl | 6507683

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران

فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران

بخشی از متن فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي,محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

سرمایه اجتماعی در سطح محله به روابط اجتماعی که باعث تسهیل مبادلات و به تبع آن کسب سود و پرداخت هزینه کمتر در این سطح گردد توجه دارد. سرمایه اجتماعی بازگشت دوباره اخلاق به جامعه است, مضامینی مانند اعتماد, مشارکت, همکاری, پیوند اجتماعی همه بیانگر توجه دوباره اخلاق در جامعه می باشد. نظریه سرمایه اجتماعی در حقیقت در دو واژه ساده خلاصه شده((روابط مهم است)). با ایجاد ارتباط با همدیگر و تلاش برای حفظ و تداوم آن, مردم قادر خواهند بود تا با همدیگر کار کرده و به اهدافی دست یابند که اگر به تنهایی کار می کردند یا موفق نمی شدند و یا به سختی به موفقیت می رسیدند. برای اطلاع از میزان سرمایه اجتماعی درمحلات شهری بدون اندازه گیری و سنجش آن و بررسی وضعیت موجود آن امکان پذیر نمی باشد. در این پژوهش به تدوین معیارهای سنجش سرمایه اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی محله ای با استفاده از روش ارزیابی متوازن( BSC ) که زبان مشترکی را پدید آورده که مدیران می توانند از آن برای بحث در مورد جهت گیری و اولویت های مجموعه خود استفاده کنند. کارت امتیازی متوازن در گام های مختلف به تدوین متوازن شاخص ها ومعیار پرداخته و راهبرد و استراتژیک مدیریت شهری را برای بهبود سرمایه اجتماعی و به دنبال آن برنامه ریزی محله ای در ابعاد مختلف مشخص می کند. برای این کار مدل کارت امتیازی مختلف در گام های مختلف برای شناسایی و تدوین معیارها طراحی شد و در نتیجه اولیه 15 معیار و 60 شاخص انتخاب شد که با مصاحبه با متخصصان این معیارها ادغام و کم اهمیت ترین آن ها حذف شدند و در نهایت 8 معیار و 30 شاخص مهم و اصلی تدوین شد. در مرحله بعد برای بررسی وضعیت این معیارها در محله شکوفه شمالی پرسشنامه براساس شاخص ها طراحی گردید و در بین 300 نفر از افراد نمونه که با روش کوکران از بین ساکنان محله انتخاب شده بودند توزیع شد و اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای سرمایه اجتماعی در محله شکوفه شمالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همچنین معیارها و شاخص های برنامه ریزی محلی وضعیت مطلوبی ندارد. در نهایت استراتژی مدیریت شهری باید تقویت معیارهای سرمایه اجتماعی باشد تا به وسیله ای آن به توان موجبات توسعه محله ای را فراهم آورد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران👇

فایل رایگان امکان سنجی جایگزینی کاتالیست جامد β- زیولیت در واحد آلکیلاسیون | WORD فایل رایگان مطالعه خواص ساختاری و طیفی کمپلکس بیس [E)-μ) N (4- اکسیدو -4- فنیل بوت- 3-ان- 2- ییلیدن) بنزوهیدرازیداتو] بیس [پیریدین مس (II)] توسط روش DFT | WORD فایل رایگان مطالعه استفاده از نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیزور در بهبود شرایط واکنش سنتز مشتقات α- آمینوفسفونیک اسیدها | WORD فایل رایگان اثربخشي سکس تراپي گروهي بر افزايش رضايت زناشويي و بهبود افسردگي در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي تنش سرما بر جوانه زني بذور چند گونه آويشن | WORD فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد | WORD فایل رایگان نحوه جبران خسارت ناشي ازآلودگي نفتي در درياها | WORD فایل رایگان مدل سازی ریاضی تولید هیدروژن از ریفرمینگ بخار- متان با جذب CO₂ | WORD فایل رایگان تهیه چهارچوب فلس-آلی Dy(III)-BTC (MOF) وامکان سنجی جداسازی گازهای O₂، NO و N₂ | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه سلامت عمومي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان برحسب ميزان احساس تنهايي | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان مطالعه استفاده از نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیزور در بهبود شرایط واکنش سنتز مشتقات α- آمینوفسفونیک اسیدها | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان بررسي تاثيررفتارشهروندي سازماني، هوش هيجاني بررضايت شغلي کارکنان شرکت هفت الماس | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان سازوکارهاي رسيدگي به ادعاي بيگناهي محکومان: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ايران، آمريکا و انگلستان | WORD فایل رایگان اثر آموزش ديدگاه گيري اجتماعي بر سبک هاي حل تعارض زوجين | WORD فایل رایگان حفظ صحت و استنادپذيري ادله الکترونيک با استفاده از بيومتريک و رمزنگاري | WORD فایل رایگان تاثيرمداخلات روان درماني حمايتي گروهي به شيوه IPTدرکاهش علايم افسردگي بيماران مرد مبتلا به اعتياد | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان جلوه هاي گرايش به نظم عمومي در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامي 92 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهراندانلود فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران فایلرایگانتدوينمعيارهايسنجشسرمايهاجتماعيدربرنامهريزيمحلهايباروشارزيابيمتوازن(BSC)-نمونهموردي،محلهشکوفهشماليمنطقه19تهران